15-12-2017

KIO 2488/17

Sygn. akt: KIO 2488/17

POSTANOWIENIE

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aleksandra Patyk

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania

odwoławczego w dniu 15 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r. przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

z siedzibę we Wrocławiu, Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we

Wrocławiu, Impel Security Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Provider

Security Partner Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Monitoring Sp. z o.o.

Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu oraz ITM Poland S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą

w Warszawie,

przy udziale wykonawcy Civis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2488/17 po stronie

Zamawiającego,

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze;

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibę we Wrocławiu, Impel

2

Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Security

Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Provider Security Partner

Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp.k.

z siedzibą we Wrocławiu oraz ITM Poland S.A. z siedzibą w Zielonej Górze kwoty

13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej

90% uiszczonego wpisu;

3. Zasądza od Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibę

we Wrocławiu, Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą

we Wrocławiu, Impel Security Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel

Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k. z

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij