18-12-2017

KIO 2483/17, KIO 2484/17

Sygn. akt: KIO 2483/17

KIO 2484/17

WYROK

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aleksandra Patyk

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 24 listopada 2017 r. przez wykonawcę T-mobile Polska S.A. z siedzibą

w Warszawie (sygn. akt: KIO 2483/17),

B. w dniu 24 listopada 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Integrated Solutions

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 2484/17),

w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Warszawie,

przy udziale wykonawcy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2483/17 i KIO 2484/17 po stronie

Zamawiającego,

orzeka:

1. oddala odwołania;

2. kosztami postępowania obciąża Odwołujących – wykonawcę T-mobile Polska S.A.

z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 2483/17) oraz wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

oraz Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 2484/17)

i:

2

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołujących –

wykonawcę T-mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 2483/17)

oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Orange

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie (sygn. akt: KIO 2484/17) tytułem wpisu od odwołań,

2.2. zasądza od Odwołujących - wykonawcy T-mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

(sygn. akt: KIO 2483/17) oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Integrated Solutions

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 2484/17) kwotę 7 200 zł 00 gr

(słownie: siedem tysięcy dwieście złotych zero groszy) na rzecz Zamawiającego –

Prokuratury Krajowej w Warszawie, w tym kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące

sześćset złotych zero groszy) od wykonawcy T-mobile Pols

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij