18-12-2017

KIO 2470/17

1

Sygn. akt: KIO 2470/17

WYROK

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Członkowie: Agata Mikołajczyk

Izabela Niedziałek-Bujak

Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 i 15 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2017 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PKP Energetyka S.A.,

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., (ul Hoża 63/67, 00-681 Warszawa) w postępowaniu

prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul Targowa 74,

03-734 Warszawa)

przy udziale:

A. wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Krakowskie Zakłady

Automatyki S.A., (ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków) zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego

B. wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia J. ELECTRIC Sp. z o.o., (ul.

Wiertnicza 77, 02-952 Warszawa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie Zamawiającego

C. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. ELEKTRIC Sp. z

o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., (ul.

Wiertnicza 77, 02-952 Warszawa) zgłaszających przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie Zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie

2

2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia PKP Energetyka S.A., PKP Energetyka Obsługa Sp. z

o.o., (ul Hoża 63/67, 00-681 Warszawa) i

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego -

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PKP Energetyka

S.A., PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., (ul Hoża 63/67, 00-681 Warszawa)

tytułem wpisu od odwołania

2.2 zasądza od Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia PKP Energetyka S.A., PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., (ul Hoża

63/67, 00-681 Warszawa) na rzecz Zamawiającego

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij