28-12-2017

KIO 2678/17

1

Sygn. akt: KIO 2678/17

WYROK

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 grudnia 2017 r. przez Wykonawcę

Sungrant sp. z o.o. (ul. Ciesielska 2/23, 15-524 Białystok) w postępowaniu prowadzonym

przez Zamawiającego Gmina Juchnowiec Kościelny (ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec

Kościelny)

przy udziale Wykonawcy Polska Ekologia sp. z o.o., (ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności „korekty

informacji z otwarcia ofert” z dnia 8 grudnia 2017 roku

2. oddala odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania wezwania

Wykonawcy Polska Ekologia Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco

niskiej ceny oraz w zakresie zarzutu rażąco niskiej ceny

3. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Gmina Juchnowiec Kościelny

(ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny) i

3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego

Sungrant sp. z o.o. (ul. Ciesielska 2/23, 15-524 Białystok) tytułem wpisu od

odwołania,

3.2. zasądza od Zamawiającego - Gmina Juchnowiec Kościelny (ul. Lipowa 10, 16-061

Juchnowiec Kościelny) na rzecz Odwołującego Sungrant sp. z o.o. (ul. Ciesielska

2/23, 15-524 Białystok) kwotę 18075 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy

siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania

2

odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia

pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Przewodniczący: ……………………

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij