08-12-2017

KIO 2443/17, KIO 2245/17

Sygn. akt: KIO 2443/17

KIO 2445/17

WYROK

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aleksandra Patyk

Katarzyna Poprawa

Katarzyna Prowadzisz

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 20 listopada 2017 r. przez wykonawcę ENERIS Surowce S.A. z siedzibą

w Kielcach (sygn. akt: KIO 2443/17),

B. w dniu 20 listopada 2017 r. przez wykonawcę Ragn – Sells Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 2445/17),

w postępowaniu prowadzonym przez Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie

Wielkopolskim,

przy udziale:

A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Laguna Sp. z o.o.

z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (pełnomocnik) oraz ATF Sp. z o.o. Sp.k.

z siedzibą w Mirosławcu zgłaszających przystąpienie do postępowania

odwoławczego o sygn. akt: KIO 2443/17 po stronie Zamawiającego,

B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ATF Sp. z o.o.

Sp.k. z siedzibą w Mirosławcu (pełnomocnik) oraz Laguna Sp. z o.o. z siedzibą

w Gorzowie Wielkopolskim zgłaszających przystąpienie do postępowania

odwoławczego o sygn. akt: KIO 2445/17 po stronie Zamawiającego,

2

C. wykonawcy ENERIS Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2445/17 po stronie

Odwołującego,

orzeka:

1.

A. Uwzględnia odwołanie wykonawcy ENERIS Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach

(sygn. akt: KIO 2443/17) i nakazuje Zamawiającemu – Związkowi Celowemu Gmin

MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim unieważnienie czynności wyboru

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, wykluczenie wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia Laguna Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie

Wielkopolskim (pełnomocnik) oraz ATF Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Mirosławcu

z uwagi na niewykazanie braku, przewidzianej przez Zamawiającego, fakultatywnej

przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, a także powtórzenie czynności

badania i oceny ofert w postępowaniu.

Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za nieuzasadnione.

B. Uwzględnia odwołanie wykonawcy Ragn – Sells Polska Sp.

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij