08-12-2017

KIO 2408/17

1

Sygn. akt: KIO 2408/17

WYROK

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jan Kuzawiński

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2017 r. przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum: ZEUS S.A.,

ul. Obrońców Westerplatte 1, 83-000 Pruszcz Gdańsk i ELNET Sp. z o.o., ul. Metalowa

3, 10-603 Olsztyn, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 12 Terenowy

Odział Lotniskowy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa,

przy udziale:

wykonawcy „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” S.A., ul. Wieruszowska 12/16, 60-166

Poznań,

wykonawcy Przedsiębiorstwo "AGAT" S.A., ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki,

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 i art. 7 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na zaniechaniu odrzucenia oferty

wykonawcy „ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” S.A. ul. Wieruszowska 12/16, 60-166

Poznań i oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A., ul. Paderewskiego 1, 95-

040 Koluszki których treść nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w zakresie braku zaoferowania wykonania zasilania budynku nr 2 przy pomocy

doziemnych szynoprzewodów oraz zawiera rażąco niską cenę i nakazuje Zamawiającemu

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909

Warszawa unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie

czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty wykonawcy

„ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” S.A ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań i oferty

2

wykonawcy Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A., ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W pozostałym zakresie nie uwzględnia zarzutów odwołania.

2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - 12 Terenowy Oddział Lotniskowy

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa i:

2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij