06-12-2017

KIO 2397/17

1

Sygn. akt: KIO 2397/17

WYROK

z dnia 6 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 listopada 2017 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Multiconsult Polska

Sp. z o.o. oraz M. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: N+parametric

design M. N. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Warszawie w postępowaniu

prowadzonym przez Zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z

o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Współzamawiającego: Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny im. Błogosławionego Ks. J. Popiełuszki z siedzibą we Włocławku

przy udziale wykonawcy Pas-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności

wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzenie czynności badania i oceny ofert,

w tym wezwania wykonawcy Pas-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie w

trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp o wyjaśnienia w zakresie spełniania warunku

opisanego w Rozdziale VIII pkt 4.1. ppkt 1) SIWZ oraz wezwania wykonawcy

Pas-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie w trybie art. 24 ust. 10 ustawy

Pzp o wyjaśnienia celem udowodnienia, że udział w przygotowaniu

2

postępowania wskazanej przez wykonawcę osoby nie zakłóci konkurencji z

uwzględnieniem okoliczności wskazanych w uzasadnieniu orzeczenia

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Pas-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w

Nadarzynie i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Multiconsult Polska Sp.

z o.o. oraz M. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

N+parametric design M. N. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Warszawie

tytułem wpisu od odwołania,

2) zasądza od wykonawcy Pas-Projekt

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij