06-12-2017

KIO 2394/17, KIO 2409/17

1

Sygn. akt: KIO 2394/17

KIO 2409/17

WYROK

z dnia 6 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Paweł Trojan

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

A. w dniu 13.11.2017 r. przez wykonawcę ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-

124 Warszawa (KIO 2394/17);

B. w dniu 16.11.2017 r. przez wykonawcę Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i

Ściekowej BIPROWOD – Warszawa Spółka z o.o., ul. Broniewskiego 3, 01-785

Warszawa (KIO 2409/17)

B. KIO 2409/17

przy udziale wykonawcy ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia

odwołania po stronie Zamawiającego (w sprawie KIO 2409/17).

2

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Wodociągi Miejskie w Radomiu

Spółka z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Kontrakt nr 66 „Nadzór na realizacja robót budowlanych – Inżynier Projektu” (numer

referencyjny DZ/66/2017).

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 2394/17 i nakazuje Zamawiającemu -

Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o. unieważnienie czynności unieważnienia

postępowania, nakazuje unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego

ECM Group Polska S.A na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz nakazuje powtórzenie czynności badania, oceny ofert i wyboru

oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty Odwołującego przy zaliczeniu dla

kryteriów oceny ofert w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób

wyznaczonych do realizacji zamówienia danych ujętych z wykazu osób złożonego

pierwotnie wraz z ofertą Odwołującego;

2 uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 2409/17 i nakazuje Zamawiającemu –

Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o. unieważnienie czynności unieważnienia

postępowania, nakazuje unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego -

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ś

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij