01-12-2017

KIO 2377/17

1

sygn. akt: KIO 2377/17

WYROK

z dnia 01 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Anna Kuszel – Kowalczyk

Emil Kuriata

Jan Kuzawiński

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2017 r., w Warszawie, odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

10 listopada 2017 r. przez wykonawcę TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska

42/110, 02-372 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa -

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, ul. Żwirki i

Wigury 9/13, 00-909 Warszawa w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa

serwerów i wyposażenia do serwerów" – cześć III (numer referencyjny: 17/4/37/17)

przy udziale:

wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa, zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;

wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231

Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego;

orzeka:

1. oddala odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul.

Opaczewska 42/110, 02-372 Warszawa i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 00000 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42/110, 02-372 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………

…………………………

…………………………

3

sygn. akt: KIO 2377/17

Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa - Resortowe Centrum Zarz

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij