01-12-2017

KIO 2371/17

1

Sygn. akt: KIO 2371/17

POSTANOWIENIE

z dnia 1 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska

Członkowie: Beata Konik

Andrzej Niwicki

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania

odwoławczego w dniu 1 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 listopada 2017 r. przez wykonawcę: TRAX elektronik

A. M., M. T., L. T. Sp. j. 31-352 Kraków, ul. Ks. Truszkowskiego 54

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa – Generalny

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego postępowanie prowadzi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 20-075 Lublin,

ul. Ogrodowa 21

przy udziale Wykonawcy:

Konsorcjum ALUMBRADOS VIARIOS, SOCIEDAD ANONIMA ul. Passatge De La

Plasmica s/n nr 9, 08940 Cornella de Llobregat; ALUMBRADOS VIARIOS, SOCIEDAD

ANONIMA S.A. Oddział w Polsce 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska 22

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

Zamawiającego.

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Wykonawcy TRAX elektronik A. M., M. T., L. T. Sp. j. 31-352 Kraków, ul. Ks.

Truszkowskiego 54 kwotę 13 500,00 zł. 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie

- w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: …………………………….

…………………………….

…………………………….

3

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij