28-11-2017

KIO 2343/17, KIO 2344/17

1

Sygn. akt: KIO 2343/17

Sygn. akt: KIO 2344/17

WYROK

z dnia 28 listopada 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Irmina Pawlik

Członkowie: Katarzyna Poprawa

Katarzyna Prowadzisz

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 20 listopada 2017 r. oraz 23 listopada

2017 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 listopada

2017 r. przez:

A. wykonawcę M. Spółka Akcyjna z siedzibą w T. – sygn. akt KIO 2343/17;

B. wykonawcę A. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w W. – sygn. akt KIO 2344/17;

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka

Akcyjna z siedzibą w W. działającego przez Centrum Realizacji Inwestycji Region

Północny w G.

przy udziale wykonawców:

1) T. G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 2343/17 oraz

KIO 2344/17 po stronie Zamawiającego;

2) A. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt

KIO 2343/17 po stronie Zamawiającego;

3) M. Spółka Akcyjna z siedzibą w T. zgłaszającego przystąpienie do postępowania

odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 2344/17 po stronie Odwołującego;

2

orzeka:

1.

A. Uwzględnia odwołanie wykonawcy M. Spółka Akcyjna z siedzibą w T. w sprawie o

sygn. akt KIO 2343/17 w zakresie niewykazania przez wykonawcę T. G. Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. spełnienia warunku udziału w

postępowaniu w postaci dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

w odniesieniu do funkcji Koordynatora branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem

kolejowym, opisanego w punkcie 8.9.2. Lp. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia Tom I Instrukcja Dla Wykonawców i nakazuje zamawiającemu:

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności

badania i oceny ofert oraz wezwanie wykonawcy T. G. Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w G. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pra

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij