03-11-2017

KIO 2156/17, KIO 2176/17

1

Sygn. akt: KIO 2156/17

Sygn. akt: KIO 2176/17

WYROK

z dnia 3 listopada 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 października 2017r. i w dniu 3

listopada 2017 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 16 października 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego:

1. L. S. K. R. P. sp. p., (...),

2. K. R. P. E. G., (...)

3. D. A. K. R. P., (...),

B. w dniu 16 października 2017 r. przez wykonawcę K. R. P. M. & P. Sp. p., (...)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu

Morskiego w S., (...)

przy udziale:

A. wykonawcy S. K. P. S. W. Sp. k., (...) zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2156/17 oraz KIO 2176/17 po stronie

Zamawiającego,

B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

D. D. S. K. R. P. i D. P. Spółka partnerska z siedzibą w P. – Lider Konsorcjum, L. P. Sp. z

o.o. z siedzibą w P. – Partner, (...) zgłaszających przystąpienie do postępowania

odwoławczego o sygn. akt: KIO 2156/17 oraz KIO 2176/17 po stronie Zamawiającego,

C. wykonawcy K. R. P. Ć. i P. Sp. p., (...) zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2176/17 i o sygn. akt: KIO 2156/17 po stronie

Odwołującego

D. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

1. L. S. K. R. P. sp. p., (...),

2. K. R. P. E. G., (...)

3. D. A. K. R. P., (...) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego

2

o sygn. akt: KIO 2176/17 po stronie Zamawiającego,

E. wykonawcy K. R. P. M. & P. Sp. p., (...) zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2156/17 po stronie Odwołującego

orzeka:

1. oddala oba odwołania;

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia publicznego:

1) L. S. K. R. P. sp. p., (...),

2) K. R. P. E. G., (...),

3) D. A. K. R. P., (...)

oraz wykonawcę K. R. P. M. & P. Sp. p., (...) i:

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij