29-11-2017

KIO 2130/17

1

Sygn. akt: KIO 2130/17 WYROK

z dnia 29 listopada 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

Protokolant: Mateusz Zientak

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 18 października i 27 listopada 2017 r.

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 października

2017r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia E.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (…) oraz E. P. Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. M., ul. (...) w postępowaniu

prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę K. z siedzibą w K., ul. (…)

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia T. B.

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z. R. – B. „D.” T. B. z siedzibą w K.,

ul.(…) i M. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. P.-U. – H. S. M. N. z

siedzibą w P., (…) zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2130/17 po

stronie zamawiającego

orzeka :

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wszystkich

czynności zamawiającego dokonanych po dniu 7 września 2017r. i nakazuje

odrzucenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy oferty wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia T. B. prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą Zamawiający R. – B. „D.” T. B. z siedzibą w K., ul. (…)

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. P.-U. – H. S. M. N. z

siedzibą w P., (…) z uwagi na to, że wykonawca nie wykazał parametrów

równoważności określonych przez zamawiającego w siwz i dokumentacji

projektowej,

2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: G. K. z siedzibą w K., ul. (…) i

2.1. Zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 10 000 zł. 00 gr (słownie:

2

dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia E. Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (…) oraz E. P.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. M., ul. (…)

tytułem wpisu od odwołania

2.2. Zasądza od Zamawiającego: Gminy K. z

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij