05-10-2017

KIO 1938/17

1

Sygn. akt: KIO 1938/17

WYROK

z dnia 5 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

Członkowie: Paweł Trojan

Anna Chudzik

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2017 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 września 2017 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: Konsorcjum Firm:

1. A. C. P. Sp. z o.o. (Lider); 2. A. C. S.A., (…); z adresem dla siedziby lidera

konsorcjum: (…) w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Generalnego

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad, (…); prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad Oddział w L., (…)

przy udziale wykonawcy M.-E. C. E. S.A., (…) zgłaszającego swoje przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum Firm: 1. A. C. P. Sp. z o.o. (Lider); 2. A. C.

S.A., (…); z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: (…) i:

2

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców

Konsorcjum Firm: 1. A. C. P. Sp. z o.o. (Lider); 2. A. C. S.A., (…); z adresem dla

siedziby lidera konsorcjum: (…) tytułem wpisu od odwołania;

2.2. zasądza od wykonawców Konsorcjum Firm: 1. A. C. P. Sp. z o.o. (Lider); 2. A. C.

S.A., (…); z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: (…) na rzecz Skarbu

Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Generalna

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, (…); prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w L., (..) kwotę 3 600

zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij