31-10-2017

KIO 1930/17, KIO 1962/17

1

Sygn. akt KIO 1930/17

KIO 1962/17

WYROK

z dnia 31 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jolanta Markowska

Emil Kuriata

Jan Kuzawiński

Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 i 25 października 2017 r. w W. odwołań wniesionych

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 15 września 2017 r. przez wykonawcę: A.P. s.r.o., (...),

B. w dniu 18 września 2017 r. przez wykonawcę: B.T.Z.P. sp. z o.o., (...),

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: P.P.L.K. S.A.,

(...),

przy udziale:

wykonawcy B.T.Z.P. sp. z o.o., (...)zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego

o sygn. akt: KIO 1930/17 po stronie odwołującego,

wykonawcy A.P. s.r.o., (...) zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego o sygn. akt: KIO 1962/17 po stronie zamawiającego,

wykonawcy T.P. Sp. z o.o., (...) zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego o sygn. akt: KIO 1930/17 i KIO 1962/17 po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. oddala oba odwołania (KIO 1930/17 i KIO 1962/17),

2. kosztami postępowania obciąża odwołujących: A.P. s.r.o., (...) oraz B.T.Z.P. sp. z

o.o., (...), i:

2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez

2

odwołujących, w tym:

A. kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy)

uiszczoną przez wykonawcę: A.P. s.r.o., (...) tytułem wpisu od odwołania,

B. kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy)

uiszczoną przez wykonawcę: B.T.Z.P. sp. z o.o., (...) tytułem wpisu od

odwołania,

2.2 zasądza kwotę 7 200 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych zero

groszy) od odwołujących: A.P. s.r.o., (...) oraz B.T.Z.P. sp. z o.o., (...) na

rzecz zamawiającego: P.P.L.K. S.A., (...), w tym:

A. kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) od

wykonawcy: A.P.

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij