02-10-2017

KIO 1923/17

Sygn. akt: KIO 1923/17

POSTANOWIENIE

z dnia 02 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kawa

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 02

października 2107 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w

dniu 14 września 2017r. przez Suntar sp. z o.o. ul. T. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100

Tarnów w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Resortowe Centrum

Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909

Warszawa

przy udziale wykonawców

A. Computex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mroźna 2703-654 Warszawa zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

B. INTARIS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

C. Techsource Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 13, 05-120 Legionowo zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1. Umorzyć postępowanie

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Suntar sp. z o.o. ul. T. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów, kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………….………

Sygn. akt: KIO 1923/17

UZASADNIENIE

Zamawiający Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij