29-09-2017

KIO 1902/17

1

Sygn. akt: KIO 1902/17

WYROK

z dnia 29 września 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Monika Szymanowska

Członkowie: Ryszard Tetzlaff

Barbara Bettman

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2017 r., w Warszawie, odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 września 2017 r. przez

wykonawcę P.A. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REWIZOR P.A. z

siedzibą w Gdyni (81-571) przy ul. Chwaszczyńskiej nr 49a lok. 3 w postępowaniu

prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego

w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-874) przy ul. Na Stoku 49

przy udziale wykonawcy Zakłady Wielobranżowe „Renoma” sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

(81-850) przy ul. 3-go Maja 67 zgłaszającego przystąpienie - po stronie zamawiającego.

orzeka:

1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego

art. 36 ust. 1 pkt 3) p.z.p. oraz art. 29 ust. 1, ust. 2, ust. 3a p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 i ust.

3 p.z.p. poprzez lakoniczne określenie w formularzu oferty (Załączniku nr 1 do SIWZ)

wymagania posiadania przez wykonawcę dostępu do serwisu internetowego

obejmującego spersonalizowany dostęp przez wprowadzenie indywidualnego loginu

i hasła dla każdego użytkownika (serwis musi umożliwiać jednoczesny dostęp dla

minimum 5 użytkowników zamawiającego przez całą dobę 365 dni w roku), podczas

2

gdy 1) w SIWZ nie wskazano jakim celom serwis ten ma służyć (jakie ma spełniać

funkcje), 2) nie dookreślono w ogóle tego wymagania w innych postanowieniach SIWZ,

co uniemożliwia zaproponowanie zamawiającemu elektronicznego systemu służącego

do obsługi procesu windykacyjnego, utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty, stanowi

nadmierne ograniczenia wobec wykonawcy i świadczy o nieprecyzyjnym

(niewyczerpującym) opisie przedmiotu zamówienia, utrudniającym rzetelne

przygotowanie się do postępowania, naruszającym zasadę równego traktowania,

uczciwej konkurencji i proporcjonalności.

2. Uwzględnia odwołanie w zakresie:

2.1. zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 1 a p.z.p.

w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 p.z.p. oraz art. 41 pkt 7 p.z.p. oraz art. 22 c ust.

1 p.z.p., jak i art. 7 ust. 1 i ust. 3 p.z.p. oraz art. 23 ust. 5 p.z.p., poprzez

nieprawidłowe

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij