29-09-2017

KIO 1875/17, KIO 1877/17

1

Sygn. akt KIO 1875/17

KIO 1877/17

WYROK

z dnia 29 września 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jolanta Markowska

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 i 25 września 2017 r. w Warszawie odwołań

wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 8 września 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie - Konsorcjum: PORR S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjne POM Sp. z o.o. z siedzibą lidera - ul. Hołubcowa 123, 02-854

Warszawa (sygn. akt KIO 1875/17),

B. w dniu 8 września 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych

„EKO-WOD” Sp. z o.o., „NAVIGAL-STAL” Sp. z o.o., z siedzibą lidera -

ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica (sygn. akt KIO 1877/17),

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki

Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,

przy udziale wykonawcy – Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1875/17 i KIO

1877/17 po stronie zamawiającego,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum: PORR

S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Sp. z o.o. z siedzibą lidera -

ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa zgłaszających przystąpienie do postępowania

odwoławczego o sygn. akt: KIO 1877/17 po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. oddala odwołania,

2

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie - Konsorcjum: PORR S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjne POM Sp. z o.o. z siedzibą lidera - ul. Hołubcowa 123, 02-854

Warszawa oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD”

Sp. z o.o., „NAVIGAL-STAL” Sp. z o.o., z siedzibą lidera - ul. Towarowa 12-14,

58-100 Świdnica, i:

2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij