21-09-2017

KIO 1837/17

Sygn. akt: KIO 1837/17

WYROK

z dnia 21 września 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kawa

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2017 roku w Warszawie, odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 września 2017 r. przez

wykonawcę IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, w postępowaniu

prowadzonym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul.

Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

przy udziale:

A. wykonawcy Solar Turbines Europe S.A., Avenue des Etats-Unis 1B, 6041

Gosselies zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

odwołującego,

B. wykonawcy TORPOL OIL & GAS Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Długa 5, 62-081

Przeźmierowo zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

odwołującego,

C. wykonawcy CONTROL PROCESS S.A., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

orzeka

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonanie usunięcia

zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia

uznanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za kluczowe oraz dopuszczenie w

tym zakresie możliwości polegania przez wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich,

1.1 nadto nakazuje zamawiającemu uwzględnienie konsekwencji powyższych zmian w

pozostałych postanowieniach ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami.

2. kosztami postepowania obciąża zamawiającego i zalicza w poczet kosztów

postepowania odwoławczego kwotę 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych uiszczoną przez

odwołującego tytułem wpisu od odwołania,

2.1 zasądza od zamawiającego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa na rzecz odwołującego IDS-BUD S.A., ul.

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa kwotę 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych tytułem

zwrotu kosztu uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego w Warsz

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij