06-09-2017

KIO 1790/17

1

Sygn. akt: KIO 1790/17

WYROK

z dnia 8 września 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Paweł Trojan

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 sierpnia 2017 r. przez wykonawcę

Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez

Zamawiającego – Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa (prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław)

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica

(A4) - Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa,

o długości ok 15,3 km” (numer postępowania: O.WR.D-3.2410.86.2017)

przy udziale wykonawcy Mota Engil Central Europe S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415

Kraków zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia

odwołania po stronie Odwołującego.

przy udziale wykonawcy Porr S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa zgłaszającego

przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie

Odwołującego.

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum

Salini Impregilo S.p.A., via dei Missaglia 97, 20142 Mediolan (Włochy) oraz Salini

2

Polska Spółka z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa zgłaszających przystąpienie do

postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Odwołującego.

orzeka:

1. oddala odwołanie;

2. kosztami postępowania w wysokości 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące

sześćset złotych i zero groszy) obciąża Odwołującego - Budimex S.A., ul. Stawki 40,

01-040 Warszawa i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Budimex

S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa tytułem wpisu od odwołania,

2) zasądza od wykonawcy Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa na rzecz

zamawiającego - Skarb Państwa - G

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij