14-03-2017

KIO 354/17, KIO 379/17

Sygn. akt KIO 354/17 Sygn. akt KIO 379/17

WYROK z dnia 14 marca 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Sylwia Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A) w dniu 24 lutego 2017 r. przez wykonawcę WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żyw- cu, ul. ks. pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec,

B) w dniu 27 lutego 2017 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłu- gowo-Handlowe „Wolimex” E. W., ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny ds. Ekologii, ul. ks. pr. Stanisława Słonki 22, 34-300 Żywiec

przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A., Al. Józefa Piłsudskiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 354/17 po stronie zamawiającego

przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wolimex” E. W., ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 354/17 po stronie zamawiającego

orzeka: 1.1. Oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 354/17. 1.2. Uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 379/17 i nakazuje:

1) unieważnienie czynności badania i oceny ofert oraz czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy MZUM.PL;

2) powtórzenia badania i oceny ofert.

2

2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawcę WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. ks. pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wolimex” E. W., ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa i: 2.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. ks. pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wolimex” E. W., ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa tytułem wpisu od odwołania;

2.2) zasądza od wykonawcy WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. ks. pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec na rzecz zamawiającego Związek Międzygminny ds. Ekologii, ul. ks. pr. Stanisława Słonki 22, 34-300 Żywiec kwotę 363,6 zł 00 gr (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów dojazdu i noclegu pełnomocnik

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij