22-12-2016

KIO 2225/16, KIO 2226/16, KIO 2229/16, KIO 2230/16

1

sygn. akt: KIO 2225/16 KIO 2226/16 KIO 2229/16 KIO 2230/16

WYROK z dnia 22 grudnia 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Sylwester Kuchnio Izabela Kuciak

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 8, 14 i 15 grudnia 2016 r. w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A) w dniu 25 listopada 2016 r., przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NDI S.A., BMGS JSC, ul. Powstańców Warszawy 19; 81-718 Sopot (KIO 2225/16),

B) w dniu 25 listopada 2016 r. przez przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Strabag Sp. z o.o., Ed Zublind AG, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (KIO 2226/16),

C) w dniu 25 listopada 2016 r. przez przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., ul. Stawki 40, 01- 040 Warszawa (KIO 2229/16),

D) w dniu 25 listopada 2016 r. przez przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Energopol-Szczecin S.A., OJSC Euro Asian Construction Corporation „EVRASCON”, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin (KIO 2230/16),

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

2

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Energopol- Szczecin S.A., OJSC Euro Asian Construction Corporation „EVRASCON”, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie odwołującego (KIO 2225/16, KIO 2226/16) oraz zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego (KIO 2229/16),

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Strabag Sp. z o.o., Ed Zublind AG, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego (KIO 2225/16, KIO 2229/16, KIO 2230/16),

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., ul. Stawki 40, 01- 040 Warszawa, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego (KIO 2225/16, KIO 2230/16),

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia NDI S.A., BMGS JSC, ul. Powstańców Warszawy 19; 81-718 Sopot, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - p

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij