31-08-2016

KIO 1523/16, KIO 1530/16

1

Sygn. akt: KIO 1523/16 Sygn. akt: KIO 1530/16

WYROK z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Wojciech Świdwa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołań wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 sierpnia 2016 r. przez odwołujących:

1. Konsorcjum wykonawców: 1.) China National Technical Import & Export Corporation Jiu Ling Building, 21 Xi San Huan Bei Lu, Dystrykt Haiadian, Pekin, Chińska Republika Ludowa - (Lider Konsorcjum): 2.) China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd., z siedzibą Dystrykt Fengtai w Pekinie, Chińska Republika Ludowa (Członek Konsorcjum) 3.) China Railway No.3 Engineering Group Co. Ltd., z siedzibą w Taiyuan, Prowincja Shanxi Chińska Republika Ludowa (Członek Konsorcjum) na adres: ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa w sprawie Sygn. akt KIO 1523/16

2. Konsorcjum wykonawców: 1.) ASTALDI S.p.A. ul. G.V. Bona 65; 00156 Rzym (Włochy)- Lider Konsorcjum 2.) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim - Członek Konsorcjum; 3.) Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. z siedzibą w Bolonii (Włochy) - Członek Konsorcjum na adres: Astaldi S.p.A Oddział w Polsce ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa w sprawie Sygn. akt KIO 1530/16

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa

orzeka

1. Oddala odwołanie Konsorcjum wykonawców: 1.) China National Technical Import & Export Corporation Jiu Ling Building, 21 Xi San Huan Bei Lu, Dystrykt Haiadian, Pekin, Chińska Republika Ludowa - (Lider Konsorcjum): 2.) China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd., z siedzibą Dystrykt Fengtai w Pekinie, Chińska Republika

2

Ludowa (Członek Konsorcjum) 3.) China Railway No.3 Engineering Group Co. Ltd., z siedzibą w Taiyuan, Prowincja Shanxi Chińska Republika Ludowa (Członek Konsorcjum)

2. Uwzględnia odwołanie Konsorcjum: 1.) ASTALDI S.p.A. ul. G.V. Bona 65; 00156 Rzym (Wlochy)- Lider Konsorcjum 2.) Przedsiębiorstwo Budowy Dog i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim - Członek Konsorcjum; 3.) Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. z siedzibą w Bolonii (Włochy) - Członek Konsorcjum i nakazuje unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania odwołującego oraz nakazuje ponowną ocenę złożonego wniosku przez odwołującego

3. W sprawie Sygn.akt KIO 1523/16 kosztami postępowania obciąża Konsorcjum wykonawców: 1.) China Nat

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij