08-04-2016

KIO 431/16

1

Sygn. akt: KIO 431/16

WYROK z dnia 08 kwietnia 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Protokolant: Aneta Górniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 kwietnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2016 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia PROMOST CONSULTING T.S. Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie w postępowaniu prowadzonym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Rzeszowie

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym dokonanie czynności odrzucenia oferty Wykonawcy Trasal sp. z o.o.,

2. Oddala zarzut zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy Trasal sp. z o.o. na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (rażąco niska cena),

3. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Rzeszowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez PROMOST CONSULTING T.S. Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie tytułem wpisu od odwołania,

3.1. zasądza od Zamawiającego: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Rzeszowie na rzecz Odwołującego PROMOST CONSULTING T.S. Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie kwotę 18. 600 zł, 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty odwołującego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przewodniczący: ……………………………..

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1020/13, KIO 1048/13, KIO 1075/13

1   Sygn. akt: KIO 1020/13 Sygn. akt: KIO 1048/13 Sygn. akt: KIO 1075/13   WYROK z dnia 27 maja 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Emil Kuriata Jolanta Markowska Lubomira Matczuk – Mazuś   Protokolant: Łukasz Listkiewicz   po rozpoznaniu na...

KIO 662/13

    Sygn. akt: KIO 662/13   WYROK z dnia 04 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący : Ryszard Tetzlaff   Protokolant: Mateusz Michalec   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

KIO 1388/14, KIO 1397/14, KIO 1398/14, KIO 1403/14

1 Sygn. akt: KIO 1388/14 Sygn. akt: KIO 1397/14 Sygn. akt: KIO 1398/14 Sygn. akt: KIO 1403/14   WYROK z dnia 28 lipca 2014 roku     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska Izabela Kuciak Emil Kuriata   Protokolant: Łukasz Listkiewicz   po rozpoznaniu na...

KIO 758/14

Sygn. akt KIO 758/14   1     Sygn. akt: KIO 758/14   WYROK z dnia 29 kwietnia 2014 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Mateusz Michalec   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 2507/13

Sygn. akt: KIO 2507/13   WYROK z dnia 19 listopada 2013 r.     Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 i 15 listopada 2013 r. w Warszawie odwołania z dnia 25 października 2013 r....
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij