21-03-2016

KIO 321/16

Sygn. akt: KIO 321/16

WYROK

z dnia 21 marca 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Wojciech Świdwa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 marca 2016 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Inżynieria Rzeszów S.A i Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów w postępowaniu prowadzonym przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „Ekolog” Sp. z o.o. i Warszawskie Przedsiębiorstwo Konsultingowe „Eko-Konsulting” Sp. z o.o., ul. Wapienna 35, 64-920 Piła zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu, tj. Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, w tym wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „Ekolog” Sp. z o.o. i Warszawskie Przedsiębiorstwo Konsultingowe „Eko-Konsulting” Sp. z o.o. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia oraz warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w pozostałym zakresie uznaje zarzuty i żądania odwołania za nieuzasadnione,

2. kosztami postępowania obciąża Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock i:

2

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Inżynieria Rzeszów S.A i Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Inżynieria Rzeszów S.A i Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowan

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 2692/12

  1   Sygn. akt: KIO 2692/12   WYROK z dnia 20 grudnia 2012 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Aneta Mlącka   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2012r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1762/12

Sygn. akt: KIO 1762/12   WYROK z dnia 30 sierpnia 2012 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Marek Szafraniec   Protokolant: Rafał Komoń     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 2514/12, KIO 2518/12

1   Sygn. akt: KIO 2514/12 Sygn. akt: KIO 2518/11     WYROK z dnia 27 listopada 2012 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Andrzej Niwicki   Protokolant: Paulina Nowicka   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2012 r. odwołań wniesionych do...

KIO 1929/12

Sygn. akt: KIO 1929/12 WYROK z dnia 21 września 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Łukasz Liskiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1715/12

  1   Sygn. akt KIO 1715/12   WYROK z dnia 25 września 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff   Protokolant: Jakub Banasiak   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij