30-11-2015

KIO 2521/15

Sygn. akt KIO 2521/15

1

Sygn. akt: KIO 2521/15

WYROK

z dnia 30 listopada 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2015r. przez odwołującego Konsorcjum: Comarch Polska S.A. (Lider Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków i Comarch S.A. (Członek Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4; 00 - 926 Warszawa

przy udziale:

A. Przystępującego: Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

B. przystępującego Konsorcjum: 1. Atos Polska S.A.(wcześniej AMG.net S.A.) – Lider Konsorcjum ul. Łąkowa 29; 90-554 Łódź ; 2. BullSAS Rue Jean Jaures 78340 Les Clayes – sous-Bois, Francja (Członek Konsorcjum) 3. Atos IT Services Sp. z o.o. ul. Postępu 18; 02-676 Warszawa (Członek Konsorcjum) zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

Sygn. akt KIO 2521/15

2

orzeka

1. oddala odwołanie;

2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Comarch Polska S.A. (Lider Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków i Comarch S.A. (Członek Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Konsorcjum Comarch Polska S.A. (Lider Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków i Comarch S.A. (Członek Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Konsorcjum Comarch Polska S.A. (Lider Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków i Comarch S.A. (Członek Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) na rzecz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4; 00 - 926 Warszawa stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 797/14

1 Sygn. akt: KIO 797/14   WYROK z dnia 8 maja 2014 roku     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Beata Pakulska   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2014 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1750/15

Sygn. akt: KIO 1750/15 WYROK z dnia 27 sierpnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Joanna Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

KIO 2442/15, KIO 2443/15, KIO 2452/15

1 Sygn. akt: KIO 2442/15 KIO2443/15 KIO 2452/15 WYROK z dnia 27 listopada 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Renata Tubisz Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w...

KIO 2660/12

1   Sygn. akt: KIO 2660/12 WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 2526/12

    Sygn. akt KIO 2526/12 WYROK z dnia 28 listopada 2012 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk   Protokolant: Łukasz Listkiewicz   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij