18-09-2015

KIO 1889/15, KIO 1890/15

1

Sygn. akt: KIO 1889/15 KIO 1890/15

WYROK z dnia 18 września 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2015 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 sierpnia 2015 r. przez:

A. wykonawcę TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa (sygn. akt KIO 1889/15)

B. wykonawcę TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa (sygn. akt KIO 1890/15)

w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-78 Warszawa prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Warszawa

przy udziale wykonawcy MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1889/15 i KIO 1890/15 po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala oba odwołania

2

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa (sygn. akt KIO 1889/15) i (sygn. akt KIO 1890/15) i:

1.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa (sygn. akt KIO 1889/15) i (sygn. akt KIO 1890/15) tytułem wpisów od odwołań

1.2. zasądza od wykonawcy TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa (sygn. akt KIO 1889/15) i (sygn. akt KIO 1890/15) na rzecz Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-78 Warszawa prowadzącego postępowanie: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Warszawa kwotę 5 535 zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w obu sprawach

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 2865/12

  1   sygn. akt: KIO 2865/12   WYROK z dnia 15 stycznia 2013r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena Grabarczyk   Protokolant: Radosław Cwyl     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia...

KIO 2722/15, KIO 2728/15

1 Sygn. akt: KIO 2722/15 KIO 2728/15 WYROK z dnia 15 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 29 grudnia 2015 r. i 11 stycznia 2016 r. odwołań wniesionych...

KIO 161/14

1   Sygn. akt: KIO 161/14 WYROK z dnia 7 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

KIO 1886/15

Sygn. akt: KIO 1886/15 WYROK z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

KIO 2732/13, KIO 2742/13

    Sygn. akt KIO 2732/13 Sygn. akt KIO 2742/13 WYROK z dnia 13 grudnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Emil Kawa Marek Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013 r. w Warszawie odwołań...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij