• KIO 799/20

  Orzeczenia KIO, 24-04-2020

  Sygn. akt: KIO 799/20 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia...

 • KIO 795/20

  Orzeczenia KIO, 24-04-2020

  Sygn. akt: KIO 795/20 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 623/20

  Orzeczenia KIO, 24-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 623/20 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska wobec cofnięcia w dniu 23 kwietnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23...

 • KIO 547/20

  Orzeczenia KIO, 24-04-2020

  Sygn. akt: KIO 547/20 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 664/20

  Orzeczenia KIO, 23-04-2020

  1 sygn. akt: KIO 664/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 kwietnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 658/20

  Orzeczenia KIO, 23-04-2020

  1 Sygn. akt KIO 658/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 649/20

  Orzeczenia KIO, 23-04-2020

  Sygn. akt: KIO 649/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 801/20

  Orzeczenia KIO, 22-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 801/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie...

 • KIO 679/20

  Orzeczenia KIO, 22-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 679/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego...

 • KIO 724/20

  Orzeczenia KIO, 22-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 724/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie...

 • KIO 824/20

  Orzeczenia KIO, 22-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 824/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego...

 • KIO 737/20

  Orzeczenia KIO, 22-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 737/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie...

 • KIO 713/20

  Orzeczenia KIO, 20-04-2020

  1 Sygn. akt KIO 713/20 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 20 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 2 kwietnia 2020 r. przez...

 • KIO 731/20

  Orzeczenia KIO, 20-04-2020

  1 Sygn. akt KIO 731/20 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 20 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 5 kwietnia 2020 r. przez...

 • KIO 735/20

  Orzeczenia KIO, 20-04-2020

  Sygn. akt KIO 735/20 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 692/20

  Orzeczenia KIO, 20-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 692/20 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska wobec cofnięcia w dniu 3 kwietnia 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca...

 • KIO 687/20

  Orzeczenia KIO, 20-04-2020

  1 Sygn. akt KIO 687/20 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 2 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 30 marca 2020 r. przez...

 • KIO 669/20

  Orzeczenia KIO, 20-04-2020

  Sygn. akt KIO 669/20 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 721/20

  Orzeczenia KIO, 20-04-2020

  Sygn. akt KIO 721/20 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 663/20

  Orzeczenia KIO, 17-04-2020

  Sygn. akt: KIO 663/20 POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym bez udziału stron w dniu 17 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 629/20

  Orzeczenia KIO, 17-04-2020

  Sygn. akt: KIO 629/20 POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym bez udziału stron w dniu 17 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 521/20, KIO 522/20

  Orzeczenia KIO, 17-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 521/20 KIO 522/20 POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 17 kwietnia 2020 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej...

 • KIO 602/20

  Orzeczenia KIO, 15-04-2020

  KIO 602/20 1 Sygn. akt: KIO 602/20 POSTANOWIENIE z dnia 15 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15...

 • KIO 543/20

  Orzeczenia KIO, 15-04-2020

  Sygn. akt: KIO 543/20 POSTANOWIENIE z dnia 15 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 16 marca 2020 r....

 • KIO 601/20

  Orzeczenia KIO, 10-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 601/20 POSTANOWIENIE z dnia 10 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 10 kwietnia 2020 r. w Warszawie...

 • KIO 686/20

  Orzeczenia KIO, 10-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 686/20 POSTANOWIENIE z dnia 10 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska wobec cofnięcia w dniu 6 kwietnia 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca...

 • KIO 551/20

  Orzeczenia KIO, 10-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 551/20 POSTANOWIENIE z dnia 10 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 10 kwietnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 691/20

  Orzeczenia KIO, 10-04-2020

  1 Sygn. akt: KIO 691/20 POSTANOWIENIE z dnia 10 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska wobec cofnięcia w dniu 9 kwietnia 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca...

 • KIO 589/20

  Orzeczenia KIO, 09-04-2020

  Sygn. akt: KIO 589/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 9 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 660/20

  Orzeczenia KIO, 09-04-2020

  Sygn. akt KIO 660/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego, odwołania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij