• KIO 3351/20

  Orzeczenia KIO, 29-12-2020

  Sygn. akt KIO 3351/20 1 POSTANOWIENIE z dnia 29 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 29 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 grudnia...

 • KIO 3069/20

  Orzeczenia KIO, 16-12-2020

  Sygn. akt KIO 3069/20 1 WYROK z dnia 16 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Irmina Pawlik Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 11 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 2642/20, KIO 2649/20

  Orzeczenia KIO, 16-12-2020

  1 Sygn. KIO 2642/20 Sygn. KIO 2649/20 WYROK z dnia 16 grudnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Emilia Garbala Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: ...

 • KIO 2648/20

  Orzeczenia KIO, 14-12-2020

  Sygn. akt: KIO 2648/20 POSTANOWIENIE z dnia 14 grudnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie : Emilia Garbala Klaudia Szczytowska-Maziarz po rozpoznaniu na...

 • KIO 2832/20

  Orzeczenia KIO, 09-12-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2832/20 WYROK z dnia 9 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 3085/20

  Orzeczenia KIO, 07-12-2020

  KIO 3085/20 1 Sygn. akt: KIO 3085/20 POSTANOWIENIE z dnia 7 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2434/20, KIO 2437/20

  Orzeczenia KIO, 04-12-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2434/20 KIO 2437/20 WYROK z dnia 4 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Członkowie: Jan Kuzawiński Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20 października i 1...

 • KIO 2974/20

  Orzeczenia KIO, 03-12-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2974/20 WYROK z dnia 3 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 2857/20

  Orzeczenia KIO, 02-12-2020

  Sygn. akt KIO 2857/20 WYROK z dnia 2 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2...

 • KIO 2820/20

  Orzeczenia KIO, 02-12-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2820/20 Wyrok z dnia 02 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2020 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 2809/20

  Orzeczenia KIO, 30-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2809/20 POSTANOWIENIE z dnia 30 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 30...

 • KIO 2829/20

  Orzeczenia KIO, 30-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2829/20 WYROK z dnia 30 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2793/20

  Orzeczenia KIO, 30-11-2020

  Sygn. akt KIO 2793/20 1 Sygn. akt: KIO 2793/20 POSTANOWIENIE z dnia 30 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie. Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020r. w...

 • KIO 2860/20

  Orzeczenia KIO, 30-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2860/20 WYROK z dnia 30 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2882/20

  Orzeczenia KIO, 27-11-2020

  Sygn. akt: KIO 2882/20 WYROK z dnia 27 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2849/20, KIO 2850/20

  Orzeczenia KIO, 27-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2849/20 KIO 2850/20 WYROK z 27 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Ewa Kisiel Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 24 listopada 2020 r. w Warszawie odwołań...

 • KIO 2757/20, KIO 2759/20

  Orzeczenia KIO, 27-11-2020

  Sygn. akt KIO 2757/20 Sygn. akt KIO 2759/20 WYROK z dnia 27 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 12 i 24 listopada 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych...

 • KIO 2812/20

  Orzeczenia KIO, 27-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2812/20 WYROK z dnia 27 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2871/20

  Orzeczenia KIO, 27-11-2020

  Sygn. akt: KIO 2871/20 WYROK z dnia 27 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 2844/20, KIO 2846/20

  Orzeczenia KIO, 27-11-2020

  Sygn. akt KIO 2844/20 KIO 2846/20 1 WYROK z dnia 27 listopada 2020r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2020 r., w Warszawie odwołań wniesionych do...

 • KIO 2879/20

  Orzeczenia KIO, 27-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2879/20 Wyrok z dnia 27 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 25 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2889/20

  Orzeczenia KIO, 26-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2889/20 POSTANOWIENIE z dnia 26 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika w dniu 26 listopada 2020 r. w Warszawie...

 • KIO 2864/20

  Orzeczenia KIO, 26-11-2020

  1 Sygn. akt KIO 2864/20 WYROK z dnia 26 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2819/20

  Orzeczenia KIO, 26-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2819/20 WYROK z dnia 26 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2830/20

  Orzeczenia KIO, 26-11-2020

  Sygn. akt KIO 2830/20 WYROK z dnia 26 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 23 listopada 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2866/20

  Orzeczenia KIO, 26-11-2020

  KIO 2866/20 Sygn. akt KIO 2866/20 WYROK z dnia 26 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Członkowie: Bartosz Stankiewicz Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23...

 • KIO 2865/20, KIO 2874/20

  Orzeczenia KIO, 26-11-2020

  1 Sygn. akt KIO 2865/20 KIO 2874/20 WYROK z dnia 26 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2020r. w Warszawie odwołań wniesionych do...

 • KIO 2828/20

  Orzeczenia KIO, 25-11-2020

  Sygn. akt: KIO 2828/20 POSTANOWIENIE z dnia 25 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30...

 • KIO 2802/20

  Orzeczenia KIO, 25-11-2020

  1 Sygn. akt KIO 2802/20 POSTANOWIENIE z dnia 25 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk wobec cofnięcia 23 listopada 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28...

 • KIO 2911/20

  Orzeczenia KIO, 25-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2911/20 WYROK z dnia 25 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij