20-11-2020

C-447/19 P

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 października 2020 r. – Close SA, Cegelec SA / Parlament Europejski

(Sprawa C-447/19 P)1

Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postępowanie przetargowe – Roboty budowlane w zakresie rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu – Zakres obowiązku instytucji zamawiającej w zakresie informowania oferenta, który nie uzyskał zamówienia - Uzasadnienie

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Close SA, Cegelec SA (przedstawiciele: M. Rikkers i J.-L. Teheux, avocats)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Paladini i B. Schäfer, pełnomocnicy)

Sentencja

Odwołanie zostaje oddalone.

Close SA i Cegelec SA zostają obciążone kosztami postępowania.

____________

1 Dz.U. C 312 z 16.9.2019.

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij