29-03-2019

T-450/17

Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. – Eurosupport – Fineurop support / EIGE

(Sprawa T-450/17)1

Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług w celu realizacji badania nad okaleczaniem żeńskich narządów płciowych – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Obowiązek uzasadnienia – Spójność między komentarzami a punktacją – Odpowiedzialność pozaumowna

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Eurosupport – Fineurop support Srl (Mediolan, Włochy) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona przeciwna: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (przedstawiciele: adwokaci V. Ost i M. Vanderstraeten)

Przedmiot

Po pierwsze, oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EIGE z dnia 8 maja 2017 r. o odrzuceniu oferty, jaką skarżąca złożyła w procedurze udzielenia zamówienia EIGE/2017/OPER/04, a także decyzji o wyborze oferty złożonej przez spółkę Y i o udzieleniu jej tego zamówienia, po drugie, oparte na art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkody poniesionej wskutek tych decyzji, a po trzecie, tytułem ewentualnym, żądanie rekompensaty za nieprawidłowości popełnione przy udzieleniu tego zamówienia.

Sentencja

Postępowanie w sprawie decyzji Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) z dnia 8 maja 2017 r. o wyborze oferty złożonej przez spółkę Y w procedurze udzielenia zamówienia EIGE/2017/OPER/04 i o udzieleniu jej tego zamówienia zostaje umorzone.

Stwierdza się nieważność decyzji EIGE z dnia 8 maja 2017 r. o odrzuceniu oferty, jaką Eurosupport –Fineurop support Srl złożyła w ramach tego przetargu.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Eurosupport – Fineurop support pokrywa 25% własnych kosztów, a EIGE pokrywa własne koszty i 75% kosztów poniesionych przez Eurosupport –Fineurop support.

____________

1 Dz.U. C 357 z 23.10.2017.

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij