09-04-2019

T-182/15

Wydanie tymczasowe

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 9 kwietnia 2019 r.(*)

Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług informatycznych na rzecz Parlamentu i innych instytucji oraz organów Unii – Wykluczenie z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień – Potencjalny konflikt interesów – Nieudzielenie informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą – Artykuł 107 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego – Przejrzystość – Proporcjonalność – Równość traktowania – Artykuł 102 ust. 1 rozporządzenia finansowego

W sprawie T‑182/15

Sopra Steria Group SA, z siedzibą w Annecy-le-Vieux (Francja), reprezentowana przez adwokatów A. Verlindena, R. Martensa i J. Joossena,

strona skarżąca,

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu, reprezentowanemu przez B. Simona i L. Tapper Brandberg, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

popieranemu przez

CGI Luksemburg SA, z siedzibą w Bertrange (Luksemburg),

oraz

Intrasoft International SA, z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg),

reprezentowanych przez adwokata N. Korogiannakisa,

interwenienci,

mającej za przedmiot oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu podjętych w ramach postępowania przetargowego PE/ITEC‑ITS14 dotyczącego świadczenia usług informatycznych na rzecz Parlamentu oraz innych instytucji i organów Unii Europejskiej odrzucających oferty konsorcjów IBI IUS i STEEL, w skład których wchodziła skarżąca, w odniesieniu do części nr 2 i 3,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: H. Kanninen, prezes, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín i I. Reine (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: C. Heeren, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 października 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

 Okoliczności powstania sporu

1        W dniu 3 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski, działając we własnym imieniu oraz na rzecz innych instytucji i organów Unii Europejskiej, ogłosił zaproszenie do składania ofert w przetargu PE/ITEC-ITS14 o świadczenie zewnętrznych usług informatycznych (zwanym dalej „przetargiem”).

2        Przetarg został podzielony na osiem części. Zakres przedmiotowy części nr 2–4 został określony w następujący sposób:

–     

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij