15-03-2018

T-108/16

Wydanie tymczasowe

WYROK SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 15 marca 2018 r.(*)

Pomoc państwa – Warunki użytkowania infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves przez przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie przewozów morskich – Wyłączne użytkowanie infrastruktury finansowanej ze środków publicznych bez umowy koncesyjnej – Częściowe zwolnienie z opłat portowych – Skarga konkurenta – Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa, wydana po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego – Poważne trudności zaistniałe podczas badania rozpatrywanych środków – Zmiany rozpatrywanego stanu faktycznego w toku postępowania administracyjnego – Pojęcie korzyści przyznanej z zasobów państwowych – Błędy w ocenie okoliczności faktycznych i naruszenia prawa – Orzeczenie sądu krajowego zawieszające skutki postępowania przetargowego – Wymóg sumiennego i bezstronnego badania skargi

W sprawie T‑108/16

Naviera Armas, SA, z siedzibą w Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania), reprezentowana przez adwokatów J.L. Buendíę Sierrę oraz Á. Givaję Sanza,

strona skarżąca,

przeciwko

Komisji Europejskej, reprezentowanej przez A. Bouchagiara, G. Luenga i S. Noë, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

popierana przez:

Fred Olsen, SA, z siedzibą w Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania), reprezentowaną przez adwokata F. Marína Riaña,

interwenient,

mającej za przedmiot wniesione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2015) 8655 final, z dnia 8 grudnia 2015 r., w sprawie pomocy państwa SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP) – Hiszpania – Fred Olsen,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: S. Gervasoni, prezes, L. Madise i R. da Silva Passos (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 września 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

 Okoliczności powstania sporu

1        Skarżąca, Naviera Armas SA jest przedsiębiorstwem żeglugi morskiej z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania). Świadczy ona komercyjne usługi morskiego przewozu osób i towarów pomiędzy głównymi wyspami tego archipelagu oraz pomiędzy tymi wyspami a Hiszpanią kontynentalną i Marokiem. Skarżąca zapewnia w szczególności połączenie morskie pomiędzy portem w Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania) a portem w Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania).

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij