26-10-2017

T-601/16

Wydanie tymczasowe

WYROK SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 26 października 2017 r.(*)

Służba publiczna – Urzędnicy – Cedefop – Awans – Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 – Artykuły 44 i 45 regulaminu pracowniczego – Porównanie osiągnięć – Obowiązek uzasadnienia – Dorozumiane oddalenie zażalenia – Odpowiedzialność

W sprawie T‑601/16

Georges Paraskevaidis, zamieszkały w Auderghem (Belgia), reprezentowany przez adwokata S. Pappasa,

strona skarżąca,

przeciwko

Europejskiemu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), reprezentowanemu przez M. Fuchs, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez adwokat A. Duron,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na podstawie art. 270 TFUE, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora Cedefopu z dnia 4 listopada 2015 r. o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2015 r., a po drugie, o naprawienie szkody, jaką skarżący rzekomo poniósł ze względu na tę decyzję,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: S. Gervasoni, prezes, L. Madise i R. da Silva Passos (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

wydaje niniejszy

Wyrok

 Okoliczności powstania sporu

1        Skarżący, Georges Paraskevaidis, w dniu 1 lipca 1988 r., w trakcie zatrudnienia w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, został powołany na czas nieokreślony na urzędnika w grupie zaszeregowania A 7. W dniu 15 lipca 1996 r. został oddelegowany do Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), w którym pracował jako członek personelu tymczasowego, sprawując tam obowiązki administratora, a następnie obejmując stanowisko kierownika administracji.

2        W dniu 1 stycznia 1999 r. skarżący został przeniesiony do Cedefopu i tam powołany na czas nieokreślony w grupie zaszeregowania A 5, stopień 2. W 2002 r. został przeniesiony na stanowisko doradcy w zakresie reformy administracyjnej.

3        W związku z dokonaną w dniu 1 maja 2004 r. zmianą Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”) skarżący został zaszeregowany do grupy funkcyjnej administratorów (AD), w grupie zaszeregowania AD 11.

4        Po okresie oddelegowania od dnia 1 września 2003 r. do Europejskiej Agencji Odbudowy (EAR) skarżący powrócił w dniu 16 stycznia 2007 r. do pracy w Cede

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij