• KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1826/18 WYROK z dnia 26 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Magdalena Rams Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1831/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Magdalena Rams Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1821/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Magdalena Rams Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia w dniu 24 września 2018...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 20 września 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Artykuł 5 ust. 1 – Udzielanie zamówień na...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 września 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Właściwość Trybunału – Status organu odsyłającego jako sądu – Dyrektywa 2014/24/UE – Procedury udzielania zamówień publicznych – Procedura otwarta – Kryteria udzielenia...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  Sygn. akt KIO 1751/18 1 WYROK z dnia 18 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  1 Sygn. akt KIO 1711/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie w dniu 6 września 2018 r. odwołania...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1513/18 WYROK z dnia 29 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  Sygn. akt: KIO 1564/18 WYROK z dnia 27 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Członkowie: Dagmara Gałczewska – Romek Daniel Konicz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2018 r. w...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  Sygn. akt: KIO 904/18 Sygn. akt: KIO 911/18 WYROK z dnia 27 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Zuzanna Idźkowska Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2018 r. i 21 sierpnia 2018 r....

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1432/18 WYROK z dnia 20 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 730/18, KIO 739/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 730/18 KIO 739/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 sierpnia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Katarzyna Poprawa Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski wobec cofnięcia w dniu 20...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1481/18 WYROK z dnia 10 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1459/18 WYROK z dnia 9 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  1 Sygn. akt KIO 1331/18 WYROK z dnia 09 sierpnia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Magdalena Grabarczyk Daniel Konicz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 20 lipca i 07 sierpnia 2018 roku w...

 • KIO 1474/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1474/18 POSTANOWIENIE z dnia 08 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Agata Mikołajczyk Izabela Niedziałek - Bujak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 08 sierpnia 2018 r....

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2001/23/WE – Zakres stosowania – Artykuł 1 ust. 1 – Przejęcia przedsiębiorstw – Ochrona praw pracowniczych – Zamówienie na świadczenie usług zarządzania gminną szkołą muzyczną –...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  Sygn. akt: KIO 1439/18 WYROK z dnia 7 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/WE – Powództwo o odszkodowanie – Artykuł 2 ust. 6 – Uregulowanie krajowe uzależniające dopuszczalność powództwa o odszkodowanie...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1456/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Aleksandra Patyk Irmina Pawlik Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1460/18 WYROK z dnia 7 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7...

 • XII C 764/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-08-2018

  Sygnatura akt XII C 764/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 4 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Jacek Musielak Protokolant: p.o. stażysty Aleksandra Strzałkowska po...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1398/18 WYROK z dnia 31 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 1210/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  Sygn. akt: KIO 1210/18 WYROK z dnia 30 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Artur Szmigiel Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2018 r. oraz w dniu 12 lipca 2018 r. i 24 lipca 2018 r....

 • KIO 1237/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1237/18 WYROK z dnia 24 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Małgorzata Matecka Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2018 r., 11 lipca 2018 r. i 20 lipca 2018 r. ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  Sygn. akt KIO 1319/18 WYROK z dnia 20 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Anna Packo Beata Pakulska-Banach Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 1361/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1361/18 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 20 lipca 2018 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wobec...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1295/18 WYROK z dnia 19 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Bartosz Stankiewicz Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  Sygn. akt KIO 1342/18 POSTANOWIENIE z dnia 18 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 18 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  1 Sygn. akt KIO 1188/18 WYROK z dnia 12 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij