• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 6 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Zakres stosowania – Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności –...

 • KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 86/17 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2017 r. w...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2336/17 WYROK z dnia 21 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2279/17 WYROK z dnia 15 listopada 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Paweł Trojan Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2017 roku w...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1441/17 WYROK z dnia 14 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2017 r., dniu 8 sierpnia 2017 r. oraz w dniu 13 listopada 2017 r. w...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  1 Sygn. akt KIO 2007/17 KIO 2014/17 WYROK z dnia 2 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Małgorzata Matecka Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9, 17 i...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  1 Sygn. akt KIO 1930/17 KIO 1962/17 WYROK z dnia 31 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Emil Kuriata Jan Kuzawiński Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 i 25...

 • KIO 2108/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  1 Sygn. akt KIO 2108/17 WYROK z dnia 27 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 25 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 9...

 • KIO 2112/17, KIO 2113/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  1 Sygn. akt KIO 2112/17 KIO 2113/17 WYROK z dnia 27 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2017 r. w Warszawie odwołań...

 • KIO 2049/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  Sygn. akt: KIO 2049/17 WYROK z dnia 27 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Edyta Paziewska Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2115/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  Sygn. akt KIO 2115/17 WYROK z dnia 26 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 23 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 26 października 2017 r.(*) Służba publiczna – Urzędnicy – Cedefop – Awans – Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 – Artykuły 44 i 45 regulaminu pracowniczego – Porównanie...

 • KIO 2111/17

  Orzeczenia KIO, 25-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2111/17 WYROK z dnia 25 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2017 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2094/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  KIO 2043/17 1 Sygn. akt: KIO 2094/17 WYROK z dnia 24 października 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2017 roku w Warszawie...

 • KIO 2087/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  Sygn. akt KIO 2087/17 WYROK z dnia 24 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Edyta Paziewska po rozP. na rozprawie z udziałem stron w dniu 19 października 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2098/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2098/17 WYROK z dnia 24 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2110/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  1 Sygn. akt KIO 2110/17 POSTANOWIENIE z dnia 23 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w 23...

 • KIO 2106/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2106/17 WYROK z dnia 23 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Członkowie: Monika Kawa – Ogorzałek Ewa Kisiel Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • KIO 2097/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2097/17 WYROK z dnia 23 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2099/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2099/17 WYROK z dnia 23 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2104/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2104/17 Postanowienie z dnia 23 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2093/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2093/17 WYROK z dnia 23 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Katarzyna Poprawa Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. w Warszawie...

 • KIO 2114/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  Sygn. akt KIO 2114/17 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Członkowie: Beata Pakulska - Banach Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 20 października...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1964 / 17 WYROK z dnia 20 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2082/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  Sygn. akt KIO 2082/17 1 WYROK z dnia 20 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2092/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  Sygn. akt: KIO 2092/17 WYROK z dnia 20 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Anna Packo Irmina Pawlik Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2017 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2058/17, KIO 2066/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2058/17 KIO 2066/17 WYROK z dnia 20 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 i 16 października 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do...

 • KIO 2090/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  Sygn. akt: KIO 2090/17 WYROK z dnia 20 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2109/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  Sygn. akt: KIO 2109/17 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Jan Kuzawiński Luiza Łamejko po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2095/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  Sygn. akt: KIO 2095/17 WYROK z dnia 19 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij