• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (czwarta izba) z dnia 9 kwietnia 2019 r.(*) Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług informatycznych na rzecz Parlamentu i innych instytucji oraz organów Unii – Wykluczenie z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień –...

 • T-450/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. – Eurosupport – Fineurop support / EIGE (Sprawa T-450/17)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług w celu realizacji badania nad okaleczaniem żeńskich narządów płciowych – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Obowiązek...

 • T-439/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. – Yellow Window / EIGE (Sprawa T-439/17)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług w celu realizacji badania nad okaleczaniem żeńskich narządów płciowych – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Obowiązek uzasadnienia –...

 • KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 358/19 WYROK z dnia 18 marca 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Emilia Garbala Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2019 roku, w...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  Sygn. akt: KIO 331/19 WYROK z dnia 12 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Katarzyna Brzeska Anna Wojciechowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2019 r. w Warszawie odwołania...

 • XIII Ga 1059/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2019

  Sygn. akt XIII Ga 1059/18 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą we W. o zapłatę w pkt 1...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 277/19 WYROK z dnia 4 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Monika Szymanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 1 marca 2019 r....

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  Sygn. akt: KIO 221/19 WYROK z dnia 25 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2019 r. w Warszawie...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  1 Sygn. akt: KIO 203/19 WYROK z dnia 19 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Katarzyna Prowadzisz ...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  Sygn. akt I. C 505/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia : 19 lutego 2019r. S ą d Okr ę gowy w Zielonej G ó rze I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz – Nowacka Protokolant : st.sekr.sąd Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 6...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  Sygn. akt: KIO 156/19 WYROK z dnia 14 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Jolanta Markowska Małgorzata Matecka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  1 Sygn. akt: KIO 169/19 WYROK z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena Grabarczyk Ernest Klauziński Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  Sygn. akt: KIO 137/19 WYROK z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Małgorzata Matecka Aneta Mlącka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2019 r. w Warszawie...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  1 Sygn. akt: KIO 185/19 WYROK z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Danuta Dziubińska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2019 r. w Warszawie...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  Sygn. akt VI GC 1454/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska ...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  1 Sygn. akt: KIO 116/19 WYROK z dnia 08 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Małgorzata Matecka Agata Mikołajczyk Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na posiedzeniach w dniu 05 i 07 lutego 2019 r. i rozprawie...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  Sygn. akt: KIO 92/19 WYROK z dnia 8 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Daniel Konicz Jolanta Markowska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  5 Sygn. akt KIO 119/19 WYROK z dnia 8 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Katarzyna Odrzywolska Marzena Ordysińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  Sygn. akt: KIO 51/19 WYROK z dnia 4 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Bartosz Stankiewicz Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  Sygn. akt: KIO 12/19 WYROK z dnia 4 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 oraz 30 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  1 Sygn. akt: KIO 45/19 WYROK z dnia 1 lutego 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  Sygn. akt: KIO 39/19 POSTANOWIENIE z dnia 1 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron w dniu 1 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  1 Sygn. akt: KIO 44/19 WYROK z dnia 30 stycznia 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  1 Sygn. akt: KIO 2700/18 WYROK z dnia 30 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Irmina Pawlik Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 roku oraz 25...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  Sygn. akt: KIO 10/19 WYROK z dnia 30 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2019 r....

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  Sygnatura akt XII C 2242/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 22 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Maria Prusinowska Protokolant:protokolant sądowy Justyna Wojciechowska ...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  1 Sygn. akt: KIO 53/19 WYROK z dnia 28 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dnia 28 stycznia 2019r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  Sygn. akt KIO 52/19 POSTANOWIENIE z dnia 28 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  1 Sygn. akt KIO 50/19 WYROK z dnia 28 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  1 Sygn. akt: KIO 5/19 KIO 6/19 WYROK z dnia 28 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Ewa Kisiel Marek Koleśnikow Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2019 r. oraz w dniu 24 stycznia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij