• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (trzecia izba) z dnia 7 grudnia 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Rozporządzenie finansowe – Wykluczenie z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o przyznanie dotacji finansowanych z budżetu ogólnego Unii na okres dwóch lat – Artykuł 108 rozporządzenia...

 • T-10/17

  Orzeczenia ETS, 16-11-2018

  Wyrok Sądu z dnia 16 października 2018 r. – Proof IT / EIGE (Sprawa T-10/17)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Wniosek o świadczenie usług w podziale na dwie części – Usługi dotyczące strony internetowej – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Kryteria udzielenia...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1935/18 KIO 1948/18 WYROK z dnia 13 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Jolanta Markowska Anna Osiecka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  1 Sygn. akt KIO 1896/18 Sygn. akt KIO 1901/18 Sygn. akt KIO 1903/18 WYROK z dnia 13 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Dagmara Gałczewska-Romek Emilia Garbala Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie...

 • T-914/16

  Orzeczenia ETS, 09-11-2018

  Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. – Proof IT/EIGE (Sprawa T-914/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe –Zapotrzebowanie na usługi podzielone na dwie części – Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania – Utrzymanie i aktualizacja narzędzi i zasobów statystycznych –...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  Sygn. akt KIO 2198/18 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Irmina Pawlik Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 8 listopada 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Postępowanie przetargowe – Dochodzenie przeprowadzone przez audytora pochodzącego z sektora prywatnego – Dochodzenie przeprowadzone przez OLAF – Stwierdzenie nieprawidłowości – Decyzja Komisji...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2247/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 listopada 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2061/18 WYROK z dnia 02 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Izabela Niedziałek – Bujak Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 i 31 października...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2134/18 WYROK z dnia 30 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2141/18 POSTANOWIENIE z dnia 30 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 30 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2174/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Wobec cofnięcia w dniu 25 października 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 października 2018...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2091/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Marcin Jakóbczyk Wobec cofnięcia w dniu 23 października 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1974/18 WYROK z dnia 25 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Członkowie: Monika Szymanowska Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  Sygn. akt: KIO 1952/18, KIO 1957/18 WYROK z dnia 25 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Renata Tubisz Katarzyna Brzeska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11, 16 i 23...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  Sygn. akt: KIO 1986/18 WYROK z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1991/18 WYROK z dnia 22 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Paweł Trojan Ryszard Tetzlaff Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 roku w Warszawie...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2038/18 WYROK z dnia 22 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1944/18 WYROK z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • T-475/18

  Orzeczenia ETS, 19-10-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 sierpnia 2018 r. – Boyer / Wallis-et-Futuna (Sprawa T-475/18 R) (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Niedopuszczalność) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca:...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  Sygn. akt: KIO 1975/18 1 WYROK z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Emil Kuriata Anna Kuszel - Kowalczyk Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2009/18 WYROK z dnia 17 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1983/18 WYROK z dnia 17 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Anna Osiecka Anna Packo Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1939/18 WYROK z dnia 17 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1985/18 WYROK z dnia 17 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Paweł Trojan Agnieszka Trojanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2018 roku w...

 • KIO 1976/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1976/18 POSTANOWIENIE z dnia 15 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 15 października 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 1970/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  Sygn. akt: KIO 1970/18 POSTANOWIENIE z dnia 15 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron w dniu 15 października 2018 r. w...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  Sygn. akt: KIO 1946/18 WYROK z dnia 15 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1972/18 WYROK z dnia 15 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2018 roku w Warszawie odwołania...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  Sygn. akt: KIO 1953/18 WYROK z dnia 15 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij