• C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Usługi społeczne i zdrowotne – Udzielenie zamówienia z pominięciem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych – Obowiązek przestrzegania zasad...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 20 marca 2018 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18/WE – Zamówienia publiczne na usługi – Drukarnia państwowa – Wytwarzanie dokumentów tożsamości i innych dokumentów urzędowych – Udzielanie...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 15 marca 2018 r.(*) Pomoc państwa – Warunki użytkowania infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves przez przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie przewozów morskich – Wyłączne użytkowanie infrastruktury finansowanej ze środków...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 391/18 WYROK z dnia 13 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2018 r.(*) Odwołanie – Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Sernamu – Pomoc na restrukturyzację oraz dokapitalizowanie, gwarancje i zrzeczenie się przez SNCF wierzytelności względem Sernamu – Decyzja uznająca...

 • T-477/15

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i in. / ECHA (Sprawa T-477/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług informatycznych na rzecz ECHA – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Kryteria udzielenia zamówienia – Obowiązek...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 171/18 WYROK z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2018 r. i 26 lutego...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  WYROK SĄDU (siódma izba) z dnia 1 marca 2018 r.(*) EFRR – Odmowa przyznania wkładu finansowego w realizację dużego projektu – Artykuł 40 akapit pierwszy lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 – Uzasadnienie wkładu publicznego – Artykuł 41 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 – Przekroczenie...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  1 KIO 216/18 Sygn. akt: KIO 216/18 WYROK z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) dnia 1 marca 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi doradztwa rolniczego – Istnienie zamówienia publicznego lub jego brak – System...

 • KIO 244/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  Sygn. akt KIO 244/18 WYROK z dnia 28 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 i 23 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 28 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 51 – Uzupełnienie ofert – Dyrektywa 2004/17/WE – Wyjaśnienie ofert – Przepisy krajowe uzależniające uzupełnienie składanej dokumentacji przez...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  Sygn. akt: KIO 212/18 WYROK z dnia 27 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Zadrożny Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 237/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  Sygn. akt: KIO 237/18 WYROK z dnia 27 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Zadrożny Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5...

 • KIO 236/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 236/18 WYROK z dnia 26 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Paweł Trojan Anna Wojciechowska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 lutego 2018r. odwołania...

 • KIO 245/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 245/18 WYROK z dnia 26 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 9 lutego...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 209/18 WYROK z dnia 23 lutego 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 19 lutego 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 235/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  1 Sygn. akt KIO 235/18 WYROK z dnia 23 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 241/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  1 Sygn. akt KIO 241/18 WYROK z dnia 23 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Emilia Garbala Emil Kawa Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 238/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 238/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Marcin Jakóbczyk wobec cofnięcia w dniu 22 lutego 2018 r. na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 227/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 227/18 WYROK z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 226/18 WYROK z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 230/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  Sygn. akt: KIO 230/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Jan Kuzawiński Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 196/18 WYROK z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 233/18, KIO 234/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  Sygn. akt: KIO 233/18, KIO 234/18 WYROK z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Anna Osiecka Aleksandra Patyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. w Warszawie odwołań...

 • KIO 240/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 240/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 220/18 WYROK z dnia 21 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 231/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  Sygn. akt: KIO 231/18 WYROK z dnia 21 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  Sygn. akt: KIO 213/18 KIO 217/18 KIO 223/18 WYROK z dnia 21 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Piotr Kozłowski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2018...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  KIO 228/18 1 WYROK z dnia 20 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Członkowie: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2018 r. w Warszawie,...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij