• T-752/15

  Orzeczenia ETS, 25-05-2018

  Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki / Komisja (Sprawa T-725/15)1 [Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Usługi w zakresie pomocy i doradztwa na rzecz personelu technicznego i informatycznego IV (STIS IV) – Odrzucenie oferty...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 823/18 WYROK z dnia 21 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 3 maja 2018 r. (*) Odwołanie – Zamówienia publiczne na usługi – Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych – Procedura...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Usługi społeczne i zdrowotne – Udzielenie zamówienia z pominięciem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych – Obowiązek przestrzegania zasad...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  Sygn. akt: KIO 396/18 WYROK z dnia 26 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 12 i 22 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  1 sygn. akt: KIO 326/18 KIO 327118 WYROK z dnia 22 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Ernest Klauziński Marzena Ordysińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 i 16 marca 2018 r. w Warszawie...

 • C-108/17

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PAOLA MENGOZZIEGO przedstawiona w dniu 22 marca 2018 r.(1). Sprawa C‑108/17 UAB Enteco Baltic przeciwko Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, przy udziale: Vilniaus teritorinė muitinė [wniosek o wydanie orzeczenia...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 20 marca 2018 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18/WE – Zamówienia publiczne na usługi – Drukarnia państwowa – Wytwarzanie dokumentów tożsamości i innych dokumentów urzędowych – Udzielanie...

 • KIO 395/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 395/18 WYROK z dnia 20 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 369/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 369/18 WYROK z dnia 19 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Izabela Niedziałek - Bujak ...

 • KIO 397/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  Sygn. akt: KIO 397/18 WYROK z dnia 19 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 398/18

  Orzeczenia KIO, 16-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 398/18 WYROK z dnia 16 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 403/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  1 KIO 403/18 Sygn. akt: KIO 403/18 WYROK z dnia 15 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 392/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  WYROK z dnia 15 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie 13 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego 27 lutego 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Prezesa Krajowej...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 15 marca 2018 r.(*) Pomoc państwa – Warunki użytkowania infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves przez przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie przewozów morskich – Wyłączne użytkowanie infrastruktury finansowanej ze środków...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 399/18 WYROK z dnia 15 marca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 13 marca 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  Sygn. akt KIO 382/18; Sygn. akt KIO 383/18 1 Sygn. akt: KIO 382/18 Sygn. akt: KIO 383/18 WYROK z dnia 15 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Agnieszka Trojanowska Anna Wojciechowska Protokolant: Zuzanna...

 • KIO 402/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 402/18 WYROK z dnia 15 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca...

 • KIO 393/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  Sygn. akt: KIO 393/18 WYROK z dnia 15 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie 12 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28...

 • KIO 365/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  Sygn. akt: KIO 365/18 WYROK z dnia 15 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Ernest Klauziński Marek Koleśnikow Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. odwołania wniesionego...

 • KIO 387/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 387/18 WYROK z dnia 14 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 27 lutego 2018 r. przez wykonawcę...

 • KIO 351/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  Sygn. akt: KIO 351/18 WYROK z dnia 14 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 9 marca 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 401/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 401/18 POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, odwołania...

 • KIO 390/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 390/18 POSTANOWIENIE z dnia 13 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski wobec cofnięcia w dniu 12 marca 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 391/18 WYROK z dnia 13 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 364/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  Sygn. akt: KIO 364/18 Postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Ernest Klauziński Marek Koleśnikow Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 13 marca 2018...

 • KIO 370/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  Sygn. akt KIO 370/18 WYROK z dnia 13 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  Sygn. akt: KIO 346/18 WYROK z dnia 13 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 380/18 WYROK z dnia 15 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Członkowie: Ryszard Tetzlaff Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 371/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 371/18 POSTANOWIENIE z dnia 13 marca 2018 r. wydane w Warszawie Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Piotr Cegłowski wobec cofnięcia w dniu 9 i 13 marca 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij