• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 8 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Dyrektywa 2004/18/WE – Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym – Usługi ubezpieczeniowe – Uczestnictwo kilku syndykatów Lloyd’s...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2746/17 WYROK z dnia 29 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 29 grudnia 2017 r. przez...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  1 Sygn. akt KIO 2717/17 WYROK z dnia 29 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 15 i 19 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 40/18 WYROK z dnia 26 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2748/17, KIO 24/18 WYROK z dnia 23 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  Sygn. akt: KIO 13/18 WYROK z dnia 22 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Odrzywolska Anna Osiecka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 18/18 WYROK z dnia 22 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 26/18 WYROK z dnia 22 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 stycznia 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2674/17 WYROK z dnia 22 stycznia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 17 stycznia 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 31/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 31/18 WYROK z dnia 22 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 2 stycznia 2018 r. przez...

 • T-164/15

  Orzeczenia ETS, 19-01-2018

  Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki/Parlament (Sprawa T-164/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie zewnętrznych usług informatycznych na rzecz Parlamentu i innych instytucji oraz agencji Unii –...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  Sygn. akt KIO 3/18 WYROK z dnia 19 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Daniel Konicz Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2328/17 WYROK z dnia 19 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Marek Koleśnikow Daniel Konicz Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 listopada 2017 r., 12 grudnia 2017...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  Sygn. akt: KIO 9/18 WYROK z dnia 18 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Członkowie: Jan Kuzawiński Anna Osiecka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 15 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 33/18 WYROK z dnia 17 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 17/18 WYROK z dnia 17 stycznia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Katarzyna Poprawa Magdalena Rams Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 12...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 34/18 WYROK z dnia 17 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 36/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 36/18 POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron dnia 17 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 37/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 37/ 18 POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  Sygn. akt: KIO 23/18 WYROK z dnia 17 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2740/17 WYROK z dnia 17 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2745/17 WYROK z dnia 17 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 35/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  Sygn. akt KIO 35/18 POSTANOWIENIE z 17 stycznia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2018 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 7/18 WYROK z dnia 16 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2/18 WYROK z dnia 16 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  Sygn. akt: KIO 2738/17 WYROK z dnia 19 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Małgorzata Matecka Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2663/17, KIO 2665/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  KIO 2663/17 i KIO 2665/17 1 Sygn. akt: KIO 2663/17 Sygn. akt: KIO 2665/17 WYROK z dnia 16 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2725/17 WYROK z dnia 16 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Natalia Mierzicka - Konopko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 25/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  Sygn. akt: KIO 25/18 POSTANOWIENIE z dnia 16 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron w dniu 16 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  1 Sygn. akt KIO 11/18 WYROK z dnia 16 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij