• C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/WE – Powództwo o odszkodowanie – Artykuł 2 ust. 6 – Uregulowanie krajowe uzależniające dopuszczalność powództwa o odszkodowanie...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2001/23/WE – Zakres stosowania – Artykuł 1 ust. 1 – Przejęcia przedsiębiorstw – Ochrona praw pracowniczych – Zamówienie na świadczenie usług zarządzania gminną szkołą muzyczną –...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  Sygn. akt KIO 1342/18 POSTANOWIENIE z dnia 18 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 18 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/17/WE – Artykuł 34 – Dostawa części zamiennych do autobusów i trolejbusów – Specyfikacje techniczne – Produkty równoważne – Możliwość przedstawienia dowodu...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  KIO 1202/18 1 Sygn. akt: KIO 1202/18 WYROK z dnia 3 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Danuta Dziubińska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2018 r. w Warszawie...

 • T-206/17

  Orzeczenia ETS, 22-06-2018

  Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Argus Security Projects / Komisja i EUBAM Libya (Sprawa T-206/17)1 (Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne na usługi – Procedura konkurencyjna z negocjacjami – Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa w ramach misji Unii Europejskiej...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1111/18 WYROK z dnia 19 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Artur Szmigiel po...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 991/18 KIO 997/18 KIO 1000/18 KIO 1007/18 KIO 1016/18 WYROK z dnia 15 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Członkowie: Renata Tubisz Anna Wojciechowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  Sygn. akt KIO 1057/18 1 Sygn. akt: KIO 1057/18 WYROK z dnia 13 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 12 czerwca 2018 r odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1066/18 WYROK z dnia 12 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Dagmara Gałczewska-Romek Emilia Garbala Protokolant: Rafał Kamoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2018 r. odwołania...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  Sygn. akt: KIO 929/18 WYROK z dnia 11 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Luiza Łamejko Członkowie: Anna Kuszel-Kowalczyk Jan Kuzawiński Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja i 6 czerwca 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  Sygn. akt: KIO 980/18 KIO 983/18 WYROK z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Monika Kawa – Ogorzałek Ernest Klauziński Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 1 czerwca 2018 r. odwołań,...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 985/18 WYROK z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  KIO 930/18 1 Sygn. akt: KIO 992/18 WYROK z dnia 6 czerwca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Joanna Wielgucka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  Sygn. akt KIO 959/18 WYROK z dnia 1 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Katarzyna Odrzywolska Aleksandra Patyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  Sygn. akt: KIO 940/18 WYROK z dnia 30 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Artur Szmigiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 809/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Agata Mikołajczyk Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 maja 2017 r. odwołania wniesionego...

 • T-752/15

  Orzeczenia ETS, 25-05-2018

  Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki / Komisja (Sprawa T-725/15)1 [Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Usługi w zakresie pomocy i doradztwa na rzecz personelu technicznego i informatycznego IV (STIS IV) – Odrzucenie oferty...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 899/18 WYROK z dnia 22 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Artur Szmigiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  Sygn. akt KIO 822/18 1 Sygn. akt: KIO 822/18 WYROK z dnia 21 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 maja 2018 r odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 823/18 WYROK z dnia 21 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 756/18 WYROK z dnia 16 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 757/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 757/18 POSTANOWIENIE z dnia 16 maja 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, odwołania wniesionego...

 • KIO 766/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 766/18 WYROK z dnia 15 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na...

 • KIO 703/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 703/18 WYROK z dnia 14 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2018 r. oraz w dniu 11 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  Sygn. akt KIO 666/18 1 Sygn. akt: KIO 666/18 WYROK z dnia 14 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 23 kwietnia 2018 r. i 7 maja 2018 r. odwołania wniesionego...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  Sygn. akt KIO 768/18 WYROK z dnia 11 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Członkowie: Ernest Klauziński Daniel Konicz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2018 r. w Warszawie, odwołania...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  1 Sygn. akt KIO 764/18 WYROK z dnia 11 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Artur Szmigiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 583/18 WYROK z dnia 11 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  1 Sygn. akt KIO 715/18 WYROK z dnia 10 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij