• KIO 1830/19

  Orzeczenia KIO, 30-09-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1830/19 WYROK z dnia 30 września 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1754/19

  Orzeczenia KIO, 26-09-2019

  Sygn. akt: KIO 1754/19 WYROK z dnia 26 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: R. Tetzlaff Członkowie: Bartosz Stankiewicz Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2019 r. w...

 • KIO 1676/19

  Orzeczenia KIO, 26-09-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1676/19 WYROK z dnia 26 września 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Katarzyna Odrzywolska Anna Packo Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2019 r. w Warszawie odwołania...

 • C-526/17

  Orzeczenia ETS, 18-09-2019

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 18 września 2019 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuł 258 TFUE – Dyrektywa 2004/18/WE – Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Koncesje na roboty budowlane –...

 • KIO 1654/19

  Orzeczenia KIO, 10-09-2019

  Sygn. akt: KIO 1654/19 WYROK z dnia 10 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • T-741/17

  Orzeczenia ETS, 10-09-2019

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (trzecia izba) z dnia 10 września 2019 r.(*) Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Usługi związane z zarządzaniem aplikacjami i infrastrukturą informatyczną – Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówień innym oferentom –...

 • KIO 1636/19

  Orzeczenia KIO, 09-09-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1636/19 WYROK z dnia 9 września 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1593/19

  Orzeczenia KIO, 29-08-2019

  Sygn. akt KIO 1593/19 WYROK z dnia 29 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 1555/19

  Orzeczenia KIO, 27-08-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1555/19 WYROK z dnia 27 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • XIX Ga 852/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-08-2019

  Sygn. akt: XIX Ga 852/19 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza (zwana dalej (...)) odrzuciła odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółki z ograniczona...

 • KIO 1298/19

  Orzeczenia KIO, 23-08-2019

  Sygn. akt: KIO 1298/19 WYROK z dnia 23 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Aleksandra Patyk Irmina Pawlik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2019 roku, 31 lipca 2019 roku oraz 19...

 • KIO 1551/19

  Orzeczenia KIO, 22-08-2019

  1 Sygn. akt KIO 1551/19 WYROK z dnia 22 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • I C 314/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2019

  Sygn. akt I C 314/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2019 r. SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie: Przewodnicząca : SSO Wiesława Kozikowska Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2019 r. w Łomży...

 • KIO 1524/19

  Orzeczenia KIO, 21-08-2019

  Sygn. akt KIO 1524/19 WYROK z dnia 21 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 1479/19

  Orzeczenia KIO, 13-08-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1479/19 WYROK z dnia 13 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 1179/19

  Orzeczenia KIO, 12-08-2019

  1 Sygn. akt KIO 1179/19 WYROK z dnia 12 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jan Kuzawiński Jolanta Markowska ...

 • KIO 1443/19

  Orzeczenia KIO, 09-08-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1443/19 WYROK z dnia 9 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1383/19, KIO 1396/19

  Orzeczenia KIO, 07-08-2019

  Sygn. akt: KIO 1383/19, KIO 1396/19 WYROK z dnia 7 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Andrzej Niwicki Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 31...

 • KIO 1418/19

  Orzeczenia KIO, 06-08-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1418/19 WYROK z dnia 6 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 1392/19

  Orzeczenia KIO, 31-07-2019

  Sygn. akt: KIO 1392/19 POSTANOWIENIE z dnia 31 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Andrzej Niwicki Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z...

 • KIO 1323/19

  Orzeczenia KIO, 26-07-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1323/19 WYROK z dnia 26 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Irmina Pawlik Katarzyna Poprawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2019 r. w Warszawie...

 • KIO 1318/19

  Orzeczenia KIO, 24-07-2019

  3 Sygn. akt KIO 1318/19 WYROK z dnia 24 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Anna Osiecka Aleksandra Patyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2019 r., w Warszawie,...

 • KIO 999/19, KIO 1000/19

  Orzeczenia KIO, 18-07-2019

  KIO 999/19 i KIO 1000/19 1 Sygn. akt: KIO 999/19 Sygn. akt: KIO 1000/19 WYROK z dnia 18 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Danuta Dziubińska Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawach w...

 • IV P 100/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-07-2019

  Sygn. akt IV P 100/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SR Beata Grabiszewska Protokolant: Bożena Michalak po rozpoznaniu w dniu 11 lipca...

 • KIO 1274/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  KIO 1274/19 1 Sygn. akt: KIO 1274/19 WYROK z dnia 16 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz ` Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1174/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1174/19 WYROK z dnia 16 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 1165/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1165/19 WYROK z dnia 16 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 1176/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  Sygn. akt KIO 1176/19 WYROK z dnia 16 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 1155/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  Sygn. akt KIO 1155/19 WYROK z dnia 16 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 1189/19

  Orzeczenia KIO, 15-07-2019

  1 Sygn. akt: KIO 1189/19 WYROK z dnia 15 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij