• KIO 2499/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  KIO 2499/18 1 Sygn. akt: KIO 2499/18 WYROK z dnia 14 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2426/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  Sygn. akt: KIO 2426/18 1 WYROK z dnia 11 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (trzecia izba) z dnia 7 grudnia 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Rozporządzenie finansowe – Wykluczenie z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o przyznanie dotacji finansowanych z budżetu ogólnego Unii na okres dwóch lat – Artykuł 108 rozporządzenia...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  Sygn. akt: KIO 2325/18 WYROK z dnia 27 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  Sygn. akt VI GC 2167/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska ...

 • T-10/17

  Orzeczenia ETS, 16-11-2018

  Wyrok Sądu z dnia 16 października 2018 r. – Proof IT / EIGE (Sprawa T-10/17)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Wniosek o świadczenie usług w podziale na dwie części – Usługi dotyczące strony internetowej – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Kryteria udzielenia...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1935/18 KIO 1948/18 WYROK z dnia 13 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Jolanta Markowska Anna Osiecka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  1 Sygn. akt KIO 1896/18 Sygn. akt KIO 1901/18 Sygn. akt KIO 1903/18 WYROK z dnia 13 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Dagmara Gałczewska-Romek Emilia Garbala Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  Sygn. akt KIO 2198/18 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Irmina Pawlik Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  Sygn. akt VIII GC 294/17 UZASADNIENIE Powód syndyk masy upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w S. wniósł 29 czerwca 2017 r. pozew przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. oraz Towarzystwu (...) spółce akcyjnej z...

 • T-914/16

  Orzeczenia ETS, 09-11-2018

  Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. – Proof IT/EIGE (Sprawa T-914/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe –Zapotrzebowanie na usługi podzielone na dwie części – Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania – Utrzymanie i aktualizacja narzędzi i zasobów statystycznych –...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  Sygn. akt: KIO 2131/18 WYROK z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Anna Wojciechowska Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 października 2018 r. i 7 listopada...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 8 listopada 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Postępowanie przetargowe – Dochodzenie przeprowadzone przez audytora pochodzącego z sektora prywatnego – Dochodzenie przeprowadzone przez OLAF – Stwierdzenie nieprawidłowości – Decyzja Komisji...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2247/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 listopada 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2061/18 WYROK z dnia 02 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Izabela Niedziałek – Bujak Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 i 31 października...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2036/18 WYROK z dnia 31 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 i 30 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2141/18 POSTANOWIENIE z dnia 30 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 30 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2134/18 WYROK z dnia 30 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2057/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2057/18 WYROK z dnia 29 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Jan Kuzawiński Luiza Łamejko Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie 24 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2109/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2109/18 1 WYROK z dnia 29 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  KIO 1993/18 1 Sygn. akt: KIO 1993/18 WYROK z dnia 29 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2018 r. i 24 października 2018 r. w...

 • KIO 2063/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2063/18 WYROK z dnia 26 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  Sygn. akt XVII AmA 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz Protokolant: protokolant sądowy Magdalena...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2041/18 WYROK z dnia 26 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2174/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Wobec cofnięcia w dniu 25 października 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 października 2018...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2091/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Marcin Jakóbczyk Wobec cofnięcia w dniu 23 października 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  Sygn. akt: KIO 1995/18 WYROK z dnia 25 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Danuta Dziubińska Ewa Kisiel Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  Sygn. akt: KIO 1952/18, KIO 1957/18 WYROK z dnia 25 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Renata Tubisz Katarzyna Brzeska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11, 16 i 23...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1974/18 WYROK z dnia 25 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Członkowie: Monika Szymanowska Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2039/18 WYROK z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 22...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij