Kod PKD 3900Z 39.00.Z - wyjaśnienie. Sekcja Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Podklasa ta obejmuje:

  • odkażanie gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia lub poza nim, przy zastosowaniu metod mechanicznych, chemicznych lub biologicznych,
  • odkażanie zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych,
  • odkażanie i czyszczenie wód powierzchniowych z zanieczyszczeń powstałych w wyniku gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie środków chemicznych,
  • usuwanie wycieku oleju lub pozostałych zanieczyszczeń na lądzie i na wodzie,
  • usuwanie azbestu, farb ołowiowych i pozostałych surowców toksycznych,
  •  pozostałe specjalistyczne działalności związane z kontrolą zanieczyszczeń.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • oczyszczania wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanego w 36.00.Z,
  •  przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanych w 38.21.Z,
  • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w 38.22.Z,
  • zamiatania i polewania ulic itp., sklasyfikowanych w 81.29.Z.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij