Kod PKD 3811Z 38.11.Z - wyjaśnienie. Sekcja Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Podklasa ta obejmuje:

  • zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku,
  • zbieranie surowców wtórnych,
  • zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych,
  • zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,
  • zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń,
  •  zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zbierania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 38.12.Z,
  •  działalności składowisk w zakresie usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanej w 38.21.Z,
  • sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców, takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 38.32.Z.

Uwaga:

Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij