Kod PKD 3521Z 35.21.Z - wyjaśnienie. Sekcja Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję paliw gazowych o standardowej wartości opałowej poprzez oczyszczanie, mieszanie i w innych procesach, z gazów różnego pochodzenia, włączając gaz ziemny,
  • produkcję gazu uzyskanego z destylacji węgla lub jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • górnictwa gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 06.20.Z,
  • działalności koksowni, sklasyfikowanej w 19.10.Z,
  • wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,
  • wytwarzania gazów technicznych, sklasyfikowanego w 20.11.Z.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij