Kod PKD 2014Z 20.14.Z - wyjaśnienie. Sekcja Przetwórstwo przemysłowe.

Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu takich procesów jak kraking termiczny, destylacja. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję podstawowych chemikaliów organicznych, takich jak:
 1. acykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
 2. cykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
 3. alkohole cykliczne i acykliczne,
 4. kwasy jedno- i wielokarboksylowe, włączając syntetyczny kwas octowy,
 5. inne związki z rodnikami zawierającymi tlen, włączając aldehydy, ketony, benzochinony i związki o dwu i wielu rodnikach zawierających tlen,
 6. syntetyczna gliceryna,
 7. organiczne związki azotowe, włączając aminy,
 8.  alkohol etylowy i estry pochodzenia rolniczego nieprzeznaczone do spożycia,
 9. syntetyczny alkohol etylowy,
 10. inne związki organiczne, włączając produkty destylacji drewna (np. węgiel drzewny) itp.,
 • produkcję syntetycznych aromatów,
 • produkcję smoły węglowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych, sklasyfikowanej w 20.16.Z,
 • produkcji kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, sklasyfikowanej w 20.17.Z,
 • produkcji surowej gliceryny, sklasyfikowanej w 20.41.Z,
 •  produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 20.53.Z,
 • produkcji kwasu salicylowego i utlenionego kwasu acetylosalicylowego, sklasyfikowanej w 21.10.Z.
Pozostałe z sekcji Przetwórstwo przemysłowe
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij