Kod PKD 0620Z 06.20.Z - wyjaśnienie. Sekcja Górnictwo i wydobywanie.

Podklasa ta obejmuje:

  • górnictwo gazu ziemnego,
  • wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,
  • odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,
  • odsiarczanie gazu ziemnego,
  • górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę,
  • składowanie gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z,
  • wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,
  • produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,
  • transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 49.50.A, 49.50.B.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij