Kod PKD 0170Z 01.70.Z - wyjaśnienie. Sekcja Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Podklasa ta obejmuje:

  • pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych,
  • pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz odłowu w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe,
  • hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi,
  • produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności łowieckiej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji skór zwierząt hodowlanych, włączając ptaki, pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4,
  • chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 01.49.Z,
  • polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 03.11.Z,
  • produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 10.11.Z,
  • myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 93.19.Z,
  • działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 94.99.Z.
Pozostałe z sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij