Kod PKD 0163Z 01.63.Z - wyjaśnienie. Sekcja Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Podklasa ta obejmuje:

  • przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,
  • odziarnianie bawełny,
  • przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,
  • przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie
  • woskowanie owoców.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • przygotowania do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 01.1, 01.2 i 01.3,
  • działalności następującej po zbiorach skierowanej na polepszenie jakości nasion, sklasyfikowanej w 01.64.Z,
  • wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, tzn. przygotowania do dalszego przerobu przez producentów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegającego w szczególności na odżyłowaniu, cięciu, nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej, sklasyfikowanego w 12.00.Z,
  • działalności marketingowej wykonywanej na zlecenie kupców i stowarzyszeń, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 46,
  • sprzedaży hurtowej płodów rolnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 46.2.
Pozostałe z sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij