Sekcja Symbol
PKD
Nazwa Dla osób
fizycznych
Wymogi
dodatkowe
A 0111Z 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu tak
A 0112Z 01.12.Z Uprawa ryżu nie
A 0113Z 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych tak
A 0114Z 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej nie
A 0115Z 01.15.Z Uprawa tytoniu nie
A 0116Z 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych tak
A 0119Z 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie tak
A 0121Z 01.21.Z Uprawa winogron tak
A 0122Z 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych nie
A 0123Z 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych nie
A 0124Z 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych tak
A 0125Z 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów tak
A 0126Z 01.26.Z Uprawa drzew oleistych nie
A 0127Z 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów nie
A 0128Z 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych tak
A 0129Z 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich tak
A 0130Z 01.30.Z Rozmnażanie roślin tak
A 0141Z 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego tak
A 0142Z 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów tak
A 0143Z 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych tak
A 0144Z 01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych nie
A 0145Z 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz tak
A 0146Z 01.46.Z Chów i hodowla świń tak
A 0147Z 01.47.Z Chów i hodowla drobiu tak
A 0149Z 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt tak
A 0150Z 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) tak
A 0161Z 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną tak
A 0162Z 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich tak
A 0163Z 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach tak
A 0164Z 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin nie
A 0170Z 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową tak
A 0210Z 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych tak
A 0220Z 02.20.Z Pozyskiwanie drewna tak
A 0230Z 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna tak
A 0240Z 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem tak
A 0311Z 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich tak
A 0312Z 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych nie
A 0321Z 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich tak
A 0322Z 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych tak
B 0510Z 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego tak
B 0520Z 05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) tak
B 0610Z 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej tak
B 0620Z 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego tak
B 0710Z 07.10.Z Górnictwo rud żelaza nie
B 0721Z 07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru tak
B 0729Z 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych tak
B 0811Z 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków tak
B 0812Z 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu tak
B 0891Z 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów tak
B 0892Z 08.92.Z Wydobywanie torfu tak
B 0893Z 08.93.Z Wydobywanie soli tak
B 0899Z 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane tak
B 0910Z 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego tak
B 0990Z 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie tak
C 1011Z 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu tak
C 1012Z 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu tak
C 1013Z 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego tak
C 1020Z 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków tak
C 1031Z 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków tak
C 1032Z 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw nie
C 1039Z 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw nie
C 1041Z 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych nie
C 1042Z 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych nie
C 1051Z 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów tak
C 1052Z 10.52.Z Produkcja lodów nie
C 1061Z 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż nie
C 1062Z 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych nie
C 1071Z 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek nie
C 1072Z 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek nie
C 1073Z 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych nie
C 1081Z 10.81.Z Produkcja cukru nie
C 1082Z 10.83.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych tak
C 1083Z 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy tak
C 1084Z 10.84.Z Produkcja przypraw nie
C 1085Z 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań nie
C 1086Z 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej nie
C 1089Z 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
C 1091Z 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich nie
C 1092Z 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych nie
C 1101Z 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi tak
C 1102Z 11.02.Z Produkcja win gronowych tak
C 1103Z 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych tak
C 1104Z 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych nie
C 1105Z 11.05.Z Produkcja piwa nie
C 1106Z 11.06.Z Produkcja słodu nie
C 1107Z 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych nie
C 1200Z 12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych nie
C 1310A 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej nie
C 1310B 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej nie
C 1310C 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych nie
C 1310D 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici nie
C 1320A 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych nie
C 1320B 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych nie
C 1320C 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych nie
C 1320D 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin nie
C 1330Z 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych nie
C 1391Z 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych nie
C 1392Z 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych nie
C 1393Z 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników nie
C 1394Z 13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych nie
C 1395Z 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży nie
C 1396Z 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych nie
C 1399Z 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
C 1411Z 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej nie
C 1412Z 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej nie
C 1413Z 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej nie
C 1414Z 14.14.Z Produkcja bielizny nie
C 1419Z 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży nie
C 1420Z 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich nie
C 1431Z 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych nie
C 1439Z 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej nie
C 1511Z 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych nie
C 1512Z 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich nie
C 1520Z 15.20.Z Produkcja obuwia nie
C 1610Z 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych nie
C 1621Z 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna nie
C 1622Z 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych nie
C 1623Z 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa nie
C 1624Z 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych nie
C 1629Z 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania nie
C 1711Z 17.11.Z Produkcja masy włóknistej nie
C 1712Z 17.12.Z Produkcja papieru i tektury nie
C 1721Z 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury nie
C 1722Z 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych nie
C 1723Z 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych nie
C 1724Z 17.24.Z Produkcja tapet nie
C 1729Z 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury nie
C 1811Z 18.11.Z Drukowanie gazet nie
C 1812Z 18.12.Z Pozostałe drukowanie nie
C 1813Z 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku nie
C 1814Z 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi nie
C 1820Z 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji nie
C 1910Z 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu nie
C 1920Z 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej tak
C 2011Z 20.11.Z Produkcja gazów technicznych nie
C 2012Z 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów nie
C 2013Z 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych nie
C 2014Z 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych tak
C 2015Z 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych tak
C 2016Z 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych nie
C 2017Z 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych nie
C 2020Z 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych tak
C 2030Z 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających nie
C 2041Z 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących nie
C 2042Z 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych nie
C 2051Z 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych tak
C 2052Z 20.52.Z Produkcja klejów nie
C 2053Z 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych nie
C 2059Z 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana tak
C 2060Z 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych nie
C 2110Z 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych nie
C 2120Z 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych tak
C 2211Z 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy nie
C 2219Z 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy nie
C 2221Z 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych nie
C 2222Z 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych nie
C 2223Z 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych nie
C 2229Z 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych nie
C 2311Z 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego nie
C 2312Z 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego nie
C 2313Z 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego nie
C 2314Z Produkcja włókien szklanych nie
C 2319Z 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne nie
C 2320Z 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych nie
C 2331Z 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek nie
C 2332Z 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny nie
C 2341Z 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych nie
C 2342Z 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych nie
C 2343Z 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych nie
C 2344Z 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych nie
C 2349Z 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych nie
C 2351Z 23.51.Z Produkcja cementu nie
C 2352Z 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu nie
C 2361Z 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu nie
C 2362Z 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu nie
C 2363Z 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej nie
C 2364Z 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej nie
C 2365Z 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem nie
C 2369Z 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu nie
C 2370Z 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia nie
C 2391Z 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych nie
C 2399Z 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
C 2410Z 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych nie
C 2420Z 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali nie
C 2431Z 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno nie
C 2432Z 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno nie
C 2433Z 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno nie
C 2434Z 24.34.Z Produkcja drutu nie
C 2441Z 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych nie
C 2442A 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego nie
C 2442B 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium nie
C 2443Z 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny nie
C 2444Z 24.44.Z Produkcja miedzi nie
C 2445Z 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych nie
C 2446Z 24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych nie
C 2451Z 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa nie
C 2452Z 24.52.Z Odlewnictwo staliwa nie
C 2453Z 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich nie
C 2454A 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi nie
C 2454B 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane nie
C 2511Z 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części nie
C 2512Z 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej nie
C 2521Z 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania nie
C 2529Z 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych nie
C 2530Z 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą nie
C 2540Z 25.40.Z Produkcja broni i amunicji tak
C 2550Z 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków nie
C 2561Z 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale nie
C 2562Z 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych nie
C 2571Z 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców nie
C 2572Z 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów nie
C 2573Z 25.73.Z Produkcja narzędzi nie
C 2591Z 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych nie
C 2592Z 25.92.Z Produkcja opakowań z metali nie
C 2593Z 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn nie
C 2594Z 25.94.Z Produkcja złączy i śrub nie
C 2599Z 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana tak
C 2611Z 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych nie
C 2612Z 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych nie
C 2620Z 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych nie
C 2630Z 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego nie
C 2640Z 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku nie
C 2651Z 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych tak
C 2652Z 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów nie
C 2660Z 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego nie
C 2670Z 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego nie
C 2680Z 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji nie
C 2711Z 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów nie
C 2712Z 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej nie
C 2720Z 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów nie
C 2731Z 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych nie
C 2732Z 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli nie
C 2733Z 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego nie
C 2740Z 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego nie
C 2751Z 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego nie
C 2752Z 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego nie
C 2790Z 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego nie
C 2811Z 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych nie
C 2812Z 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego nie
C 2813Z 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek nie
C 2814Z 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów nie
C 2815Z 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych nie
C 2821Z 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych nie
C 2822Z 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków nie
C 2823Z 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych nie
C 2824Z 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych nie
C 2825Z 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych nie
C 2829Z 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
C 2830Z 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa nie
C 2841Z 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu nie
C 2849Z 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych nie
C 2891Z 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii nie
C 2892Z 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa nie
C 2893Z 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów nie
C 2894Z 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego nie
C 2895Z 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego nie
C 2896Z 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów nie
C 2899Z 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
C 2910A 29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych nie
C 2910B 29.10.B Produkcja samochodów osobowych nie
C 2910C 29.10.C Produkcja autobusów nie
C 2910D 29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów nie
C 2910E 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli nie
C 2920Z 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep nie
C 2931Z 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych nie
C 2932Z 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli nie
C 3011Z 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających nie
C 3012Z 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych nie
C 3020Z 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego nie
C 3030Z 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn nie
C 3040Z 30.40.Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych nie
C 3091Z 30.91.Z Produkcja motocykli nie
C 3092Z 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich nie
C 3099Z 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
C 3101Z 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych nie
C 3102Z 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych nie
C 3103Z 31.03.Z Produkcja materaców nie
C 3109Z 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli nie
C 3211Z 32.11.Z Produkcja monet nie
C 3212Z 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych nie
C 3213Z 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych nie
C 3220Z 32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych nie
C 3230Z 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego nie
C 3240Z 32.40.Z Produkcja gier i zabawek nie
C 3250Z 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne nie
C 3291Z 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli nie
C 3299Z 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
C 3311Z 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych nie
C 3312Z 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn nie
C 3313Z 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych nie
C 3314Z 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych nie
C 3315Z 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi nie
C 3316Z 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych nie
C 3317Z 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego nie
C 3319Z 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia nie
C 3320Z 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia nie
D 3511Z 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej tak
D 3512Z 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej nie
D 3513Z 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej nie
D 3514Z 35.14.Z Handel energią elektryczną nie
D 3521Z 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych tak
D 3522Z 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym nie
D 3523Z 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym nie
D 3530Z 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych nie
E 3600Z 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody tak
E 3700Z 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków tak
E 3811Z 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne tak
E 3812Z 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych tak
E 3821Z 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne tak
E 3822Z 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych tak
E 3831Z 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych tak
E 3832Z 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych tak
E 3900Z 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami tak
F 4110Z 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków tak
F 4120Z 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych nie
F 4211Z 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad nie
F 4212Z 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej nie
F 4213Z 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli nie
F 4221Z 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych nie
F 4222Z 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych nie
F 4291Z 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej tak
F 4299Z 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane nie
F 4311Z 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych nie
F 4312Z 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę tak
F 4313Z 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich nie
F 4321Z 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych nie
F 4322Z 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych nie
F 4329Z 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych nie
F 4331Z 43.31.Z Tynkowanie nie
F 4332Z 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej nie
F 4333Z 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian nie
F 4334Z 43.34.Z Malowanie i szklenie nie
F 4339Z 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych nie
F 4391Z 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych nie
F 4399Z 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane nie
G 4511Z 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek tak
G 4519Z 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli nie
G 4520Z 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli nie
G 4531Z 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli nie
G 4532Z 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli nie
G 4540Z 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich nie
G 4611Z 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów tak
G 4612Z 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych nie
G 4613Z 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych nie
G 4614Z 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów nie
G 4615Z 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych nie
G 4616Z 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych nie
G 4617Z 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych nie
G 4618Z 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów nie
G 4619Z 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju nie
G 4621Z 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt tak
G 4622Z 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin tak
G 4623Z 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt tak
G 4624Z 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór nie
G 4631Z 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw tak
G 4632Z 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa nie
G 4633Z 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych tak
G 4634A 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych tak
G 4634B 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych nie
G 4635Z 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych tak
G 4636Z 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich nie
G 4637Z 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw tak
G 4638Z 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki tak
G 4639Z 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych nie
G 4641Z 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych nie
G 4642Z 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia nie
G 4643Z 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego nie
G 4644Z 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących nie
G 4645Z 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków nie
G 4646Z 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych tak
G 4647Z 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego nie
G 4648Z 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii nie
G 4649Z 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego nie
G 4651Z 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania nie
G 4652Z 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego nie
G 4661Z 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia nie
G 4662Z 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek nie
G 4663Z 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej nie
G 4664Z 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich nie
G 4665Z 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych nie
G 4666Z 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych nie
G 4669Z 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń nie
G 4671Z 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych tak
G 4672Z 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali nie
G 4673Z 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego tak
G 4674Z 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego nie
G 4675Z 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych tak
G 4676Z 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów tak
G 4677Z 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu nie
G 4690Z 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana nie
G 4711Z 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych tak
G 4719Z 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach tak
G 4721Z 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach tak
G 4722Z 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4723Z 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4724Z 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4725Z 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach tak
G 4726Z 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach tak
G 4729Z 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4730Z 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw nie
G 4741Z 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4742Z 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4743Z 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4751Z 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4752Z 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4753Z 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4754Z 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4759Z 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4761Z 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4762Z 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4763Z 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4764Z 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4765Z 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4771Z 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4772Z 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4773Z 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach tak
G 4774Z 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4775Z 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4776Z 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4777Z 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4778Z 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach tak
G 4779Z 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie
G 4781Z 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach nie
G 4782Z 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach nie
G 4789Z 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach nie
G 4791Z 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet nie
G 4799Z 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami tak
H 4910Z 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy nie
H 4920Z 49.20.Z Transport kolejowy towarów tak
H 4931Z 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski nie
H 4932Z 49.32.Z Działalność taksówek osobowych nie
H 4939Z 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany tak
H 4941Z 49.41.Z Transport drogowy towarów nie
H 4942Z 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami nie
H 4950A 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych tak
H 4950B 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów nie
H 5010Z 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski nie
H 5020Z 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów tak
H 5030Z 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski nie
H 5040Z 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów nie
H 5110Z 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski nie
H 5121Z 51.21.Z Transport lotniczy towarów tak
H 5122Z 51.22.Z Transport kosmiczny nie
H 5210A 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych tak
H 5210B 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów tak
H 5221Z 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy tak
H 5222A 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski nie
H 5222B 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy nie
H 5223Z 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy nie
H 5224A 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich nie
H 5224B 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych nie
H 5224C 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych nie
H 5229A 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych nie
H 5229B 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych nie
H 5229C 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych nie
H 5310Z 53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) nie
H 5320Z 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska nie
I 5510Z 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania tak
I 5520Z 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania tak
I 5530Z 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe tak
I 5590Z 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie nie
I 5610A 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne tak
I 5610B 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne nie
I 5621Z 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) tak
I 5629Z 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna nie
I 5630Z 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów tak
J 5811Z 58.11.Z Wydawanie książek nie
J 5812Z 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) nie
J 5813Z 58.13.Z Wydawanie gazet nie
J 5814Z 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków nie
J 5819Z 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza nie
J 5821Z 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych nie
J 5829Z 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania nie
J 5911Z 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych nie
J 5912Z 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi nie
J 5913Z 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych nie
J 5914Z 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów nie
J 5920Z 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych nie
J 6010Z 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych tak
J 6020Z 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych tak
J 6110Z 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej tak
J 6120Z 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej tak
J 6130Z 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej nie
J 6190Z 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji tak
J 6201Z 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem nie
J 6202Z 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki nie
J 6203Z 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi nie
J 6209Z 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych nie
J 6311Z 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność nie
J 6312Z 63.12.Z Działalność portali internetowych nie
J 6391Z 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych nie
J 6399Z 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
K 6411Z 64.11.Z Działalność banku centralnego nie
K 6419Z 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne tak
K 6420Z 64.20.Z Działalność holdingów finansowych nie
K 6430Z 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych nie
K 6491Z 64.91.Z Leasing finansowy nie
K 6492Z 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów nie
K 6499Z 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych nie
K 6511Z 65.11.Z Ubezpieczenia na życie tak
K 6512Z 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe tak
K 6520Z 65.20.Z Reasekuracja nie
K 6530Z 65.30.Z Fundusze emerytalne tak
K 6611Z 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi nie
K 6612Z 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych tak
K 6619Z 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych nie
K 6621Z 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat nie
K 6622Z 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych nie
K 6629Z 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne nie
K 6630Z 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami nie
L 6810Z 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek nie
L 6820Z 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi nie
L 6831Z 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami nie
L 6832Z 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywanena zlecenie nie
M 6910Z 69.10.Z Działalność prawnicza nie
M 6920Z 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe tak
M 7010Z 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych nie
M 7021Z 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja nie
M 7022Z 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania nie
M 7111Z 71.11.Z Działalność w zakresie architektury nie
M 7112Z 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne tak
M 7120A 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności tak
M 7120B 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne tak
M 7211Z 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii nie
M 7219Z 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych tak
M 7220Z 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych nie
M 7311Z 73.11.Z Działalność agencji reklamowych nie
M 7312A 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji nie
M 7312B 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych nie
M 7312C 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) nie
M 7312D 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach nie
M 7320Z 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej nie
M 7410Z 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania nie
M 7420Z 74.20.Z Działalność fotograficzna nie
M 7430Z 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami nie
M 7490Z 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
M 7500Z 75.00.Z Działalność weterynaryjna tak
N 7711Z 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek nie
N 7712Z 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli nie
N 7721Z 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego nie
N 7722Z 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. nie
N 7729Z 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego nie
N 7731Z 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych nie
N 7732Z 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych nie
N 7733Z 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery nie
N 7734Z 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego nie
N 7735Z 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego nie
N 7739Z 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane nie
N 7740Z 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim nie
N 7810Z 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników tak
N 7820Z 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej tak
N 7830Z 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników tak
N 7911A 79.11.A Działalność agentów turystycznych nie
N 7911B 79.11.B Działalność pośredników turystycznych tak
N 7912Z 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki tak
N 7990A 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych tak
N 7990B 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej nie
N 7990C 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
N 8010Z 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa tak
N 8020Z 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa tak
N 8030Z 80.30.Z Działalność detektywistyczna tak
N 8110Z 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach nie
N 8121Z 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych nie
N 8122Z 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych nie
N 8129Z 81.29.Z Pozostałe sprzątanie nie
N 8130Z 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni nie
N 8211Z 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura nie
N 8219Z 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura nie
N 8220Z 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) nie
N 8230Z 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów tak
N 8291Z 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe nie
N 8292Z 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem nie
N 8299Z 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana tak
O 8411Z 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej tak
O 8412Z 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych nie
O 8413Z 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania nie
O 8421Z 84.21.Z Sprawy zagraniczne nie
O 8422Z 84.22.Z Obrona narodowa nie
O 8423Z 84.23.Z Wymiar sprawiedliwości nie
O 8424Z 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne nie
O 8425Z 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa nie
O 8430Z 84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne nie
P 8510Z 85.10.Z Wychowanie przedszkolne nie
P 8520Z 85.20.Z Szkoły podstawowe nie
P 8531A 85.31.A Gimnazja nie
P 8531B 85.31.B Licea ogólnokształcące nie
P 8531C 85.31.C Licea profilowane nie
P 8532A 85.32.A Technika nie
P 8532B 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe nie
P 8532C 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy nie
P 8541Z 85.41.Z Szkoły policealne nie
P 8542A 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych nie
P 8542B 85.42.B Szkoły wyższe nie
P 8551Z 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych tak
P 8552Z 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej tak
P 8553Z 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu nie
P 8559A 85.59.A Nauka języków obcych nie
P 8559B 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane nie
P 8560Z 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację nie
Q 8610Z 86.10.Z Działalność szpitali tak
Q 8621Z 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna nie
Q 8622Z 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna nie
Q 8623Z 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna nie
Q 8690A 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna nie
Q 8690B 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego nie
Q 8690C 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych tak
Q 8690D 86.90.D Działalność paramedyczna nie
Q 8690E 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana tak
Q 8710Z 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską nie
Q 8720Z 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie
Q 8730Z 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych tak
Q 8790Z 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem nie
Q 8810Z 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych nie
Q 8891Z 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi tak
Q 8899Z 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
R 9001Z 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych nie
R 9002Z 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych tak
R 9003Z 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza nie
R 9004Z 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych nie
R 9101A 91.01.A Działalność bibliotek nie
R 9101B 91.01.B Działalność archiwów nie
R 9102Z 91.02.Z Działalność muzeów nie
R 9103Z 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych nie
R 9104Z 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody nie
R 9200Z 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi tak
R 9311Z 93.11.Z Działalność obiektów sportowych tak
R 9312Z 93.12.Z Działalność klubów sportowych nie
R 9313Z 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej nie
R 9319Z 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem tak
R 9321Z 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki nie
R 9329Z 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna tak
S 9411Z 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców nie
S 9412Z 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych nie
S 9420Z 94.20.Z Działalność związków zawodowych nie
S 9491Z 94.91.Z Działalność organizacji religijnych nie
S 9492Z 94.92.Z Działalność organizacji politycznych nie
S 9499Z 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana nie
S 9511Z 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych nie
S 9512Z 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego nie
S 9521Z 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku nie
S 9522Z 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego nie
S 9523Z 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych nie
S 9524Z 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego nie
S 9525Z 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii nie
S 9529Z 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego nie
S 9601Z 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich nie
S 9602Z 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne nie
S 9603Z 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna tak
S 9604Z 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej nie
S 9609Z 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana tak
T 9700Z 97.00.Z Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników nie
T 9810Z 98.10.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby nie
T 9820Z 98.20.Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby nie
U 9900Z 99.00.Z Organizacje i zespoły eksterytorialne nie


Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251, poz.1885).

PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006).

W związku z powyższym zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.2. Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Źródło: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij