Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Remonty w obiektach oświatowych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bemowo

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bemowo.waw.pl Ogłoszenie nr 67267 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Remonty w obiektach oświatowych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bemowo ...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego, frakcja 0-31,5 mm – 3500 t, frakcja 0-63 mm – 500 t

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o..
Ogłoszenie nr 67296 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Kozienice: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego, frakcja 0-31,5 mm – 3500 t, frakcja 0-63 mm – 500 t OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Kozienice,
mazowieckie
14-04-2017

Dostawa przetworzonych produktów spożywczych, znak sprawy D.Kw.223.8.2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Karny we Włocławku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zp.sw,gov.pl Ogłoszenie nr 67310 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Włocławek: Dostawa przetworzonych produktów spożywczych, znak sprawy D.Kw.223.8.2017 ...
Włocławek,
kujawsko-pomorskie
14-04-2017

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych Dkw.2232.01.2017.K.C.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Karny w Inowrocławiu.
Ogłoszenie nr 67325 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Inowrocław: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych Dkw.2232.01.2017.K.C. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Inowrocław,
kujawsko-pomorskie
14-04-2017

Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gdyńskie Centrum Sportu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/ Ogłoszenie nr 67242 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gdynia: Usługa...
Gdynia,
pomorskie
14-04-2017

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach w Sosnowicy przy ul. Wyzwolenia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Gminy w Sosnowicy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl Ogłoszenie nr 67247 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Sosnowica: Wymiana pokrycia dachowego na budynkach w Sosnowicy przy...
Sosnowica,
lubelskie
14-04-2017

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Leski.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiat-leski.pl Ogłoszenie nr 67159 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Lesko: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części...
Lesko,
podkarpackie
14-04-2017

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sarzyna

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Nowa Sarzyna.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.nowasarzyna.eu Ogłoszenie nr 67193 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Nowa Sarzyna: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sarzyna ...
Nowa Sarzyna,
podkarpackie
14-04-2017

Opiekun osób starszych i niepełnosprawny podstawami języka niemieckiego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.
Ogłoszenie nr 67237 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Inowrocław: Opiekun osób starszych i niepełnosprawny podstawami języka niemieckiego. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Inowrocław,
kujawsko-pomorskie
14-04-2017

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Żyrzyn.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wójt Gminy Żyrzyn.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zyrzyn.pl Ogłoszenie nr 67165 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Żyrzyn: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Żyrzyn. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Żyrzyn,
lubelskie
14-04-2017

Wykaszanie poboczy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Czechowice-Dziedzice.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.czechowice-dziedzice.pl Ogłoszenie nr 67154 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Czechowice-Dziedzice: Wykaszanie poboczy dróg powiatowych i gminnych na...
Czechowice-Dziedzice,
śląskie
14-04-2017

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie artykułów spożywczych i wody mineralnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.sanatorium-wojskowe.pl/pl/4940/0/przetargi.html Ogłoszenie nr 67187 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Krynica-Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest...
Krynica-Zdrój,
małopolskie
14-04-2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Stryszów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.stryszow.pl Ogłoszenie nr 67239 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Stryszów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
Stryszów,
małopolskie
14-04-2017

Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa ulicy Beskidzkiej na odcinku od ul Szaserów do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://zamowienia.pragapld.waw.pl Ogłoszenie nr 67241 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa ulicy...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

zakup, wdrożenie wraz z integracją modułu Histopatologia jako rozszerzenie istniejącego systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ.
Ogłoszenie nr 67221 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Tarnów: zakup, wdrożenie wraz z integracją modułu Histopatologia jako rozszerzenie istniejącego systemu Infomedica. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy Zamówienie dotyczy projektu lub...
Tarnów,
małopolskie
14-04-2017

Dostawa mebli biurowych dla SGGW w Warszawie.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://szp.sggw.pl/?oid=54 Ogłoszenie nr 67137 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Dostawa mebli biurowych dla SGGW w Warszawie. OGŁOSZENIE O...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

67235 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Ogłoszenie nr 67235 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gdańsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 67031-2017Data: 14/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sąd Rejonowy...
Gdańsk,
pomorskie
14-04-2017

Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń/warsztatów podnoszących kompetencje kluczowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytet Opolski.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zamowienia.uni.opole.pl/ Ogłoszenie nr 67138 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Opole: Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń/warsztatów...
Opole,
opolskie
14-04-2017

67213 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie.
Ogłoszenie nr 67213 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Dygowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 61943-217Data: 07/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ochotnicza Straż Pożarna...
Dygowo,
zachodniopomorskie
14-04-2017

Bezgotówkowy zakup paliw i płynów eksploatacyjnych na potrzeby RZGW Szczecin

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ogłoszenie nr 67186 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Szczecin: Bezgotówkowy zakup paliw i płynów eksploatacyjnych na potrzeby RZGW Szczecin OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-04-2017

67173 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Ogłoszenie nr 67173 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Wrocław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 61522-2017Data: 07/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytecki Szpital...
Wrocław,
dolnośląskie
14-04-2017

Część 1: Nadzór inwestorski nad przebudową ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie w ramach zadania pn.:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.umiechanow.pl Ogłoszenie nr 67147 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Ciechanów: Część 1: Nadzór inwestorski nad przebudową ulicy Sienkiewicza w...
Ciechanów,
mazowieckie
14-04-2017

Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.fsd.pl Ogłoszenie nr 67200 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Strzelce Krajeńskie: Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej...
Strzelce Krajeńskie,
lubuskie
14-04-2017

Zakup i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Gminy Grodzisk...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Grodzisk Mazowiecki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.grodzisk.pl Ogłoszenie nr 67152 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Grodzisk Mazowiecki: Zakup i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa...
Grodzisk Mazowiecki,
mazowieckie
14-04-2017

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych zamiejskich na terenie powiatu puckiego i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://zarzaddrogowy.pl Ogłoszenie nr 67171 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Wejherowo: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych zamiejskich na...
Wejherowo,
pomorskie
14-04-2017

Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Brusy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.brusy.pl Ogłoszenie nr 67204 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Brusy: Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Brusy,
pomorskie
14-04-2017

„Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego – Dmosin – Kołacin) w miejscowości...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Brzeziński.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiat-brzeziny.4bip.pl Ogłoszenie nr 67189 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Brzeziny: „Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego –...
Brzeziny,
łódzkie
14-04-2017

Dostawa energii elektrycznej n potrzeby Gminy Gnojnik

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Gminy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gnojnik.pl Ogłoszenie nr 67123 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gnojnik: Dostawa energii elektrycznej n potrzeby Gminy Gnojnik OGŁOSZENIE O...
Gnojnik,
małopolskie
14-04-2017

Remont dachu budynku Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie mieszczącego się...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mbfo.waw.pl Ogłoszenie nr 67179 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Remont dachu budynku Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji stolarki okiennej PCV na zadaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. SINEVIA Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.sinevia.pl Ogłoszenie nr 67153 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Nowy Dwór Mazowiecki: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji...
Nowy Dwór Mazowiecki,
mazowieckie
14-04-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij