Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przebudowa drogi w m. Pyrzyce i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z robotami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Koszalin: Przebudowa drogi w m. Pyrzyce i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi na drodze nr 119 Numer ogłoszenia: 42853 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Koszalin,
zachodniopomorskie
16-04-2016

Budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej.
Ostrów Mazowiecka: Budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy Numer ogłoszenia: 94390 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Ostrów Mazowiecka,
mazowieckie
16-04-2016

Przebudowa drogi gminnej Stojki- Wójtowe Łąki - Szpitalna w miejscowości Grotniki Małe, gmina Nowy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Nowy Korczyn.
Nowy Korczyn: Przebudowa drogi gminnej Stojki- Wójtowe Łąki - Szpitalna w miejscowości Grotniki Małe, gmina Nowy Korczyn. Numer ogłoszenia: 94392 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
Nowy Korczyn,
świętokrzyskie
16-04-2016

Modernizacja części Zakładu po byłej kuchni na Dział Farmacji Aptecznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW.
Zielona Góra: Modernizacja części Zakładu po byłej kuchni na Dział Farmacji Aptecznej Numer ogłoszenia: 42855 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...
Zielona Góra,
lubuskie
16-04-2016

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie w formule zaprojektuj...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Opatowski w Opatowie.
Opatów: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie w formule zaprojektuj i wybuduj Numer ogłoszenia: 94384 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...
Opatów,
świętokrzyskie
16-04-2016

Przebudowa drogi gminnej Ucisków - Borowiny, gmina Nowy Korczyn

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Nowy Korczyn.
Nowy Korczyn: Przebudowa drogi gminnej Ucisków - Borowiny, gmina Nowy Korczyn Numer ogłoszenia: 94376 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Nowy Korczyn,
świętokrzyskie
16-04-2016

Dostawa plakietek do numerowania surowca drzewnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim.
Stargard Szczeciński: Dostawa plakietek do numerowania surowca drzewnego Numer ogłoszenia: 42845 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...
Stargard Szczeciński,
zachodniopomorskie
16-04-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 42847 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Chocianów.
Numer ogłoszenia: 42847 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33443 - 2016 data 01.04.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów, woj....
Chocianów,
dolnośląskie
16-04-2016

Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły na terenie gminy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Nowy Korczyn.
Nowy Korczyn: Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły na terenie gminy Nowy Korczyn Numer ogłoszenia: 94380 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
Nowy Korczyn,
świętokrzyskie
16-04-2016

Remont ciągu dróg w Jastrzębcu w ramach zadania: Remont ciągu dróg dz. nr ewid. 925; 965; 1021 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Kuryłówka.
Kuryłówka: Remont ciągu dróg w Jastrzębcu w ramach zadania: Remont ciągu dróg dz. nr ewid. 925; 965; 1021 w Jastrzębcu relacji Jastrzębiec - granica woj. lubelskiego w km 0+000-1+530 wraz z remontem przepustów w km 0+726 i 0+942 Numer ogłoszenia: 94378 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016...
Kuryłówka,
podkarpackie
16-04-2016

Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
Piaseczno: Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO Numer ogłoszenia: 94374 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...
Piaseczno,
mazowieckie
16-04-2016

Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu do przepisów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sieradz.
Sieradz: Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu do przepisów przeciwpożarowych Numer ogłoszenia: 94372 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...
Sieradz,
łódzkie
16-04-2016

Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika.
Tarnów: Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C Numer ogłoszenia: 94366 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...
Tarnów,
małopolskie
16-04-2016

Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.
Siemianowice Śląskie: Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy Numer ogłoszenia: 94370 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
Siemianowice Śląskie,
śląskie
16-04-2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę materiałów promocyjnych BRD dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę materiałów promocyjnych BRD dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach Numer ogłoszenia: 42843 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
Katowice,
śląskie
16-04-2016

Przebudowa drogi gminnej Czarkowy - remiza gmina Nowy Korczyn

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Nowy Korczyn.
Nowy Korczyn: Przebudowa drogi gminnej Czarkowy - remiza gmina Nowy Korczyn Numer ogłoszenia: 94360 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Nowy Korczyn,
świętokrzyskie
16-04-2016

Budowa skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW w Sieradzu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sieradz.
Sieradz: Budowa skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW w Sieradzu Numer ogłoszenia: 94362 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...
Sieradz,
łódzkie
16-04-2016

Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 Słoneczne Przedszkole w Sieradzu do przepisów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sieradz.
Sieradz: Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 Słoneczne Przedszkole w Sieradzu do przepisów przeciwpożarowych Numer ogłoszenia: 94364 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...
Sieradz,
łódzkie
16-04-2016

Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sieradz.
Sieradz: Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Numer ogłoszenia: 94368 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego...
Sieradz,
łódzkie
16-04-2016

Dostawa narzędzi stosowanych w leśnictwie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim.
Stargard Szczeciński: Dostawa narzędzi stosowanych w leśnictwie Numer ogłoszenia: 42841 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...
Stargard Szczeciński,
zachodniopomorskie
16-04-2016

Dostawy leków, dializatu bezwapniowego i cytrynianu sodu.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika.
Tarnów: Dostawy leków, dializatu bezwapniowego i cytrynianu sodu. Numer ogłoszenia: 94358 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...
Tarnów,
małopolskie
16-04-2016

Dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien dezynfekcyjnych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika.
Tarnów: Dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien dezynfekcyjnych. Numer ogłoszenia: 94354 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...
Tarnów,
małopolskie
16-04-2016

Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Żednia wraz z infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Nadleśnictwo Żednia.
Michałowo: Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Żednia wraz z infrastrukturą techniczną Numer ogłoszenia: 94340 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...
Michałowo,
podlaskie
16-04-2016

Przystosowanie zbiorników wodnych do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej z rejonu ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sieradz.
Sieradz: Przystosowanie zbiorników wodnych do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej z rejonu ul. Dworskiej w Sieradzu Numer ogłoszenia: 94352 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
Sieradz,
łódzkie
16-04-2016

Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sieradz.
Sieradz: Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza Numer ogłoszenia: 94342 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...
Sieradz,
łódzkie
16-04-2016

Instrumenty do zamykania naczyń do diatermii ERBE, łóżko szpitalne do intensywnej opieki, ystem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań: Instrumenty do zamykania naczyń do diatermii ERBE, łóżko szpitalne do intensywnej opieki, ystem ucisku sekwencyjnego z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 42837 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Poznań,
wielkopolskie
16-04-2016

Zakup wsparcia technicznego dla posiadanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
Kielce: Zakup wsparcia technicznego dla posiadanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach systemu/urządzenia/oprogramowania Numer ogłoszenia: 94350 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Kielce,
świętokrzyskie
16-04-2016

Wykonanie parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - etap I: parkingi i dojazdy w rejonie budynków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sieradz.
Sieradz: Wykonanie parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - etap I: parkingi i dojazdy w rejonie budynków przy ul. Pogorzelskiego 1, 3, 5 Numer ogłoszenia: 94344 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Sieradz,
łódzkie
16-04-2016

Przebudowa dróg: Rzegocin-Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże-ul. Stopnicka na terenie gminy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Nowy Korczyn.
Nowy Korczyn: Przebudowa dróg: Rzegocin-Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże-ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn Numer ogłoszenia: 94346 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
Nowy Korczyn,
świętokrzyskie
16-04-2016

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi w Sieradzu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sieradz.
Sieradz: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi w Sieradzu Numer ogłoszenia: 94356 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...
Sieradz,
łódzkie
16-04-2016
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij