Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających remont drogi wojewódzkiej nr 515 na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zdw-gdansk.pl Ogłoszenie nr 67289 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gdańsk: Prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających remont drogi wojewódzkiej ...
Gdańsk,
pomorskie
14-04-2017

Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komenda Wojewódzka Policji.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html Ogłoszenie nr 67248 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Szczecin: Pełnienie na rzecz i...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-04-2017

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektów budowlanych i projektów wykonawczych dla przystanków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Transportu Miejskiego.
Ogłoszenie nr 67308 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej – projektów budowlanych i projektów wykonawczych dla przystanków autobusowych w 8 lokalizacjach w Warszawie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: ...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Przebudowa kancelarii Leśnictwa Lipina

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Nadleśnictwo Oleszyce.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_oleszyce/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 67251 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Oleszyce: Przebudowa...
Oleszyce,
podkarpackie
14-04-2017

67326 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
Ogłoszenie nr 67326 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Elbląg: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 62126-2017Data: 10/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Budynków...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
14-04-2017

Wykonywanie badań laboratoryjnych przy realizacji inwestycji na terenie miasta Białegostoku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Białystok.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.bialystok.pl Ogłoszenie nr 67328 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Białystok: Wykonywanie badań laboratoryjnych przy realizacji inwestycji na terenie...
Białystok,
podlaskie
14-04-2017

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, kosza do koszykówki oraz wykonanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gdyńskie Centrum Sportu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/ Ogłoszenie nr 67245 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gdynia: Dostawa...
Gdynia,
pomorskie
14-04-2017

Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.krakow.witd.gov.pl Ogłoszenie nr 67264 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Kraków: Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i...
Kraków,
małopolskie
14-04-2017

Naprawa i przeglądy techniczne mammografu LORAD SELENIA z Pracowni Mammografii Cyfrowej .

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
Ogłoszenie nr 67292 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Kraków: Naprawa i przeglądy techniczne mammografu LORAD SELENIA z Pracowni Mammografii Cyfrowej . OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Kraków,
małopolskie
14-04-2017

Dostawa i montaż mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Ogłoszenie nr 67319 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Wrocław: Dostawa i montaż mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Wrocław,
dolnośląskie
14-04-2017

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzeczenica realizowanego w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Czarne.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.czarne.pl Ogłoszenie nr 67246 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Czarne: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzeczenica...
Czarne,
pomorskie
14-04-2017

Wynajem samolotów jednosilnikowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.wsosp.pl Ogłoszenie nr 67276 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Dęblin: Wynajem samolotów jednosilnikowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Dęblin,
lubelskie
14-04-2017

Przebudowa budynku warsztatowego na potrzeby archiwum zakładowego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Nadleśnictwo Leżajsk.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 67331 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Leżajsk: Przebudowa budynku...
Leżajsk,
podkarpackie
14-04-2017

SVA K: Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. SINEVIA Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.sinevia.pl Ogłoszenie nr 67244 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Nowy Dwór Mazowiecki: SVA K: Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej...
Nowy Dwór Mazowiecki,
mazowieckie
14-04-2017

Dostawa druków i produktów podobnych (wojskowe formularze branżowe) dla potrzeb Drukarni Wydawnictw...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Jednostka Wojskowa Nr 6021.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ozgst.wp.mil.pl Ogłoszenie nr 67298 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Dostawa druków i produktów podobnych (wojskowe formularze branżowe) dla...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Miasta Rawa Mazowiecka.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.rawamazowiecka.pl/redir,przetargi Ogłoszenie nr 67300 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Rawa Mazowiecka: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad...
Rawa Mazowiecka,
łódzkie
14-04-2017

Kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.
Ogłoszenie nr 67268 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Inowrocław: Kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Inowrocław,
kujawsko-pomorskie
14-04-2017

Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Ostrów Mazowiecka.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gminaostrowmaz.home.pl Ogłoszenie nr 67306 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Ostrów Mazowiecka: Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie ...
Ostrów Mazowiecka,
mazowieckie
14-04-2017

zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Ogłoszenie nr 67335 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Zielona Góra: zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Zielona Góra,
lubuskie
14-04-2017

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych budynków przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o.
Ogłoszenie nr 67321 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Suwałki: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Wigierskiej 33, ul. Północnej 22, ul. Klonowa 47, ul. Gałaja 23, ul. Kościuszki 34, 39, 42, ul. Sejneńskiej 39 i ul. Reja 70 w...
Suwałki,
podlaskie
14-04-2017

Dostawa roślin na Warszawskie Dni Recyklingu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Stołeczne Warszawa.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php Ogłoszenie nr 67303 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Dostawa roślin na Warszawskie Dni Recyklingu ...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Przebudowa drogi gminnej nr 645070S ul. Stodolska w Zwonowicach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Lyski.
Ogłoszenie nr 67301 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Lyski: Przebudowa drogi gminnej nr 645070S ul. Stodolska w Zwonowicach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Lyski,
śląskie
14-04-2017

Dostawę mebli i wyposażenia w ramach programu rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ Ogłoszenie nr 67329 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Kraków: Dostawę mebli i wyposażenia w...
Kraków,
małopolskie
14-04-2017

Dostawa i montaż sprzętu energetycznego dla Zespołu Szkół Technicznych im Płk. Gwidona Langera w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.powiat.cieszyn.pl Ogłoszenie nr 67327 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Cieszyn: Dostawa i montaż sprzętu energetycznego dla Zespołu Szkół Technicznych...
Cieszyn,
śląskie
14-04-2017

Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Zapolice.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zapolice.biuletyn.net/ Ogłoszenie nr 67256 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Zapolice: Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w Zapolicach,...
Zapolice,
łódzkie
14-04-2017

Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Rościszewo.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.rosciszewo.bip.org.pl Ogłoszenie nr 67279 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Rościszewo: Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej...
Rościszewo,
mazowieckie
14-04-2017

zakup i dostawa stołu zabiegowego i systemu do prowadzenia hipotermii terapeutycznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.cskmswia.pl Ogłoszenie nr 67309 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: zakup i dostawa stołu zabiegowego i systemu do prowadzenia hipotermii...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Słupsk.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.um.slupsk.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-tys-euro/ Ogłoszenie nr 67330 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Słupsk: Poprawa efektywności energetycznej...
Słupsk,
pomorskie
14-04-2017

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Gardzienicach Drugich w ramach zadania: „Utwardzenie dna...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Miejski w Piaskach.
Ogłoszenie nr 67322 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Piaski: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Gardzienicach Drugich w ramach zadania: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105716L od km 0+000 do km 0+410 w miejscowości Gardzienice...
Piaski,
lubelskie
14-04-2017

Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających należących do Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.oirm.gdynia.pl Ogłoszenie nr 67287 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gdynia: Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających należących do Okręgowego...
Gdynia,
pomorskie
14-04-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij