Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w ramach projektu TIK TAK Nowoczesna...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Ełk.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.elk.gmina.pl Ogłoszenie nr 67354 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Ełk: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w ramach projektu TIK...
Ełk,
warmińsko-mazurskie
14-04-2017

67343 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Burmistrz Miasta Bielawa.
Ogłoszenie nr 67343 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Bielawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 58686Data: 04/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Burmistrz Miasta Bielawa,...
Bielawa,
dolnośląskie
14-04-2017

67345 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Lublin.
Ogłoszenie nr 67345 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Lublin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 61648Data: 07/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Lublin, Krajowy numer...
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

67361 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu.
Ogłoszenie nr 67361 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 62369Data: 10/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń...
Poznań,
wielkopolskie
14-04-2017

67355 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ogłoszenie nr 67355 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 67312-2017Data: 14/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Ochrony...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 67375 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Kraków: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością...
Kraków,
małopolskie
14-04-2017

Roboty budowlane polegające na wymianie niesprawnego wentylatora dachowego obsługującego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mosir.lublin.pl Ogłoszenie nr 67381 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Lublin: Roboty budowlane polegające na wymianie niesprawnego wentylatora dachowego...
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

Dostawa licencji oprogramowania IBM Domino

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Poznań.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.poznan.pl/ Ogłoszenie nr 67378 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Poznań: Dostawa licencji oprogramowania IBM Domino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Poznań,
wielkopolskie
14-04-2017

Usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oraz usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki.
Ogłoszenie nr 67340 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Bielsko-Biała: Usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oraz usługi asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird programów Systemu RATUSZ® zainstalowanych u Zamawiającego...
Bielsko-Biała,
śląskie
14-04-2017

„Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa- budowa wielofunkcjonalnego boiska...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.nysa.pl; www.bip.nysa.pl Ogłoszenie nr 67370 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Nysa: „Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa-...
Nysa,
opolskie
14-04-2017

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Zarszyn.
Ogłoszenie nr 67365 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Zarszyn: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Zarszyn,
podkarpackie
14-04-2017

Dostawa mięsa i jego przetworów określonych do Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9.
Ogłoszenie nr 67297 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Nowogard: Dostawa mięsa i jego przetworów określonych do Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 oraz do filii DPS w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie...
Nowogard,
zachodniopomorskie
14-04-2017

Przekształcenie do postaci elektronicznej (skanowanie) zbioru dokumentów stanowiących państwowy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.zgkikm.wroc.pl Ogłoszenie nr 67265 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Wrocław: Przekształcenie do postaci elektronicznej (skanowanie) zbioru dokumentów...
Wrocław,
dolnośląskie
14-04-2017

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Sąd Okręgowy w Zamościu.
Ogłoszenie nr 67311 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Zamość: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu; Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu...
Zamość,
lubelskie
14-04-2017

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KŁOMNICE

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Inter Broker sp z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.interbroker.pl/art/9/ogloszenia-o-zamowieniach.html Ogłoszenie nr 67263 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
14-04-2017

Remont korytarzy na I piętrze, holu wejściowego i przedsionka na parterze części środkowej gmachu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp Ogłoszenie nr 67258 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Szczecin: Remont korytarzy na I piętrze, holu wejściowego i...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-04-2017

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu i systemów - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Boguszów-Gorce.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.boguszow-gorce.pl Ogłoszenie nr 67336 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Boguszów-Gorce: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu i systemów - Zakup...
Boguszów-Gorce,
dolnośląskie
14-04-2017

Budowa ulicy Derdowskiego w miejscowościach Kosakowo i Pogórze

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Gminy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.kosakowo.pl Ogłoszenie nr 67278 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Kosakowo: Budowa ulicy Derdowskiego w miejscowościach Kosakowo i Pogórze ...
Kosakowo,
pomorskie
14-04-2017

67315 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Dom Kultury.
Ogłoszenie nr 67315 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Łaziska Górne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 61850-2017Data: 07/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Dom...
Łaziska Górne,
śląskie
14-04-2017

Dostawa rocznego serwisu w tym upgrade i update oraz opieki autorskiej obecnie eksploatowanego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Województwo Mazowieckie.
Ogłoszenie nr 67318 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Dostawa rocznego serwisu w tym upgrade i update oraz opieki autorskiej obecnie eksploatowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie systemu SOZAT, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa i...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

SVA/NDM/4620-22/17 - Dostawa folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,2 mm na zadanie nr 34559 pod...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. SINEVIA Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 67280 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Nowy Dwór Mazowiecki: SVA/NDM/4620-22/17 - Dostawa folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,2 mm na...
Nowy Dwór Mazowiecki,
mazowieckie
14-04-2017

67320 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o..
Ogłoszenie nr 67320 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Pyskowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 59164Data: 05/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital w Pyskowicach Sp....
Pyskowice,
śląskie
14-04-2017

dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Trek Diagnostics

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy.
Ogłoszenie nr 67284 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Puławy: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Trek Diagnostics OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Puławy,
lubelskie
14-04-2017

67283 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gdyńskie Centrum Sportu.
Ogłoszenie nr 67283 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gdynia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 67245-2017Data: 14/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gdyńskie Centrum Sportu,...
Gdynia,
pomorskie
14-04-2017

67243 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Brzeziński.
Ogłoszenie nr 67243 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Brzeziny: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 6789-2017Data: 14/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Brzeziński,...
Brzeziny,
łódzkie
14-04-2017

67299 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.
Ogłoszenie nr 67299 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 44941-2017Data: 16/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja...
Katowice,
śląskie
14-04-2017

Sukcesywne dostawy art. ogólnospożywczych (przyprawy, koncentraty, sosy w proszku, wyroby sojowe),...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Areszt Śledczy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.sw.gov.pl Ogłoszenie nr 67332 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Szczecin: Sukcesywne dostawy art. ogólnospożywczych (przyprawy, koncentraty, sosy w...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-04-2017

67254 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytet Wrocławski.
Ogłoszenie nr 67254 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Wrocław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 56108-2017Data: 31/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Wrocławski,...
Wrocław,
dolnośląskie
14-04-2017

„Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Przodkowo poprzez wybudowanie sieci kanalizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Przodkowo.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.przodkowo.pl Ogłoszenie nr 67317 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Przodkowo: „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Przodkowo poprzez...
Przodkowo,
pomorskie
14-04-2017

Zakup dwóch fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Podzamcze i OSP...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Ogrodzieniec.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 67271 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Ogrodzieniec: Zakup dwóch fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP...
Ogrodzieniec,
śląskie
14-04-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij