Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie uslugi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne.
Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie uslugi...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Miltenyi Biotech

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy.
Ogłoszenie nr 67353 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Puławy: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Miltenyi Biotech OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Puławy,
lubelskie
14-04-2017

67373 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ogłoszenie nr 67373 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Łomża: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 56538-2017Data: 31/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Wojewódzki w...
Łomża,
podlaskie
14-04-2017

Usługa ochrony fizycznej budynków wraz z obsługą portierni dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.glogow.pl/bip Ogłoszenie nr 67367 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Głogów: Usługa ochrony fizycznej budynków wraz z obsługą portierni dla...
Głogów,
dolnośląskie
14-04-2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zjeżdżalni wodnych na terenie Ośrodka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mosir.lublin.pl Ogłoszenie nr 67352 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Lublin: Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zjeżdżalni wodnych na...
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

Roboty budowlane polegające na rozbudowie miejskiej infrastruktury rekreacyjno – sportowej przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.erzeszow.pl Ogłoszenie nr 67379 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Rzeszów: Roboty budowlane polegające na rozbudowie miejskiej infrastruktury rekreacyjno...
Rzeszów,
podkarpackie
14-04-2017

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu pn.:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Krokowa.
Ogłoszenie nr 67342 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Krokowa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu pn.: Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z...
Krokowa,
pomorskie
14-04-2017

Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy.
Ogłoszenie nr 67362 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy CZĘŚĆ I - rejon na płd.-wsch. od Al. Jerozolimskich CZĘŚĆ II - rejon na płn.-zach. od Al. Jerozolimskich ...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Sąd Okręgowy w Zamościu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zamosc.so.gov.pl Ogłoszenie nr 67376 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Zamość: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr...
Zamość,
lubelskie
14-04-2017

Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Cymsa w Gnieźnie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Gniezno.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://umgniezno.bip4.e-zeto.eu/ Ogłoszenie nr 67364 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gniezno: Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Cymsa w Gnieźnie ...
Gniezno,
wielkopolskie
14-04-2017

Usługi utrzymania dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ministerstwo Sprawiedliwości.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/aktualne---wszczete/ Ogłoszenie nr 67350 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Warszawa: Usługi...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

„Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niestachów w Gminie Daleszyce w celu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Daleszyce.
Ogłoszenie nr 67356 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Daleszyce: „Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niestachów w Gminie Daleszyce w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Daleszyce,
świętokrzyskie
14-04-2017

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PSZCZÓŁKI

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Pszczółki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.pszczolki.pl Ogłoszenie nr 67374 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Pszczółki: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PSZCZÓŁKI ...
Pszczółki,
pomorskie
14-04-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa i przekazanie do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Mienia Komunalnego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://zmk.bip.gov.pl Ogłoszenie nr 67360 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa...
Białystok,
podlaskie
14-04-2017

Dostawa opatrunków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Ogłoszenie nr 67368 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Biskupiec: Dostawa opatrunków OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
Biskupiec,
warmińsko-mazurskie
14-04-2017

67369 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków.
Ogłoszenie nr 67369 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Prószków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 64020-2017Data: 11/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Państwowe Gospodarstwo...
Prószków,
opolskie
14-04-2017

67371 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Mienia Komunalnego.
Ogłoszenie nr 67371 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Białystok: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 66461-2017Data: 13/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia...
Białystok,
podlaskie
14-04-2017

Dostawa paliw dla taboru samochodowego i sprzętu Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Zarząd Dróg.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.um.cieszyn.pl Ogłoszenie nr 67348 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Cieszyn: Dostawa paliw dla taboru samochodowego i sprzętu Miejskiego Zarządu Dróg w...
Cieszyn,
śląskie
14-04-2017

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komenda Wojewódzka Policji.
Ogłoszenie nr 67351 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Bydgoszcz: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: ...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-04-2017

Usługi transportu sanitarnego dla pacjentów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 67346 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Milicz: Usługi transportu sanitarnego dla pacjentów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w...
Milicz,
dolnośląskie
14-04-2017

67363 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
Ogłoszenie nr 67363 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Wrocław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 62430Data: 10/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Urząd Wojewódzki...
Wrocław,
dolnośląskie
14-04-2017

„ Wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w Porcie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz".
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.osir.swinoujscie.pl ; www.bip.um.swinoujscie.pl Ogłoszenie nr 67358 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Świnoujście: „ Wykonanie dokumentacji projektowej...
Świnoujście,
zachodniopomorskie
14-04-2017

Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Sąd Rejonowy w Siedlcach.
Ogłoszenie nr 67359 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Siedlce: Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Siedlce,
mazowieckie
14-04-2017

67366 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie.
Ogłoszenie nr 67366 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Olsztyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 58171-2017Data: 04/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytecki Szpital...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-04-2017

67337 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Ogłoszenie nr 67337 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Kraków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 67174-2017Data: 14/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Infrastruktury...
Kraków,
małopolskie
14-04-2017

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Włocławek.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gmina.wloclawek.pl Ogłoszenie nr 67380 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Włocławek: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół...
Włocławek,
kujawsko-pomorskie
14-04-2017

67341 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
Ogłoszenie nr 67341 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Ostrołęka: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 59526-2017Data: 05/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mazowiecki Szpital...
Ostrołęka,
mazowieckie
14-04-2017

67377 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących.
Ogłoszenie nr 67377 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Racibórz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 62779Data: 10/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Specjalny Ośrodek...
Racibórz,
śląskie
14-04-2017

67372 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ogłoszenie nr 67372 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Lublin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 61443-2017Data: 07/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i...
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

Dostawa i montaż mebli oraz opraw oświetleniowych dla Urzędu marszałkowskiego Województwa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Ogłoszenie nr 67344 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Wrocław: Dostawa i montaż mebli oraz opraw oświetleniowych dla Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: ...
Wrocław,
dolnośląskie
14-04-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij