Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/41599,Aktualne-postepowania.html Ogłoszenie nr 67384 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. ...
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

37/2017 zakup i dostawa artykułów żywnościowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ.
37/2017 zakup i dostawa artykułów żywnościowych
Tarnów,
małopolskie
14-04-2017

Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 sztuk przyłóżkowych aparatów RTG z możliwością rozbudowy do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 sztuk przyłóżkowych aparatów RTG z możliwością rozbudowy do wersji cyfrowej (DFZP-BM-271-37/2017)
Kraków,
małopolskie
14-04-2017

Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie.
Kraków,
małopolskie
14-04-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej:

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Opracowanie dokumentacji projektowej:
Kraków,
małopolskie
14-04-2017

DSE Jarosław SVA/U/4620/63/2017 Modernizacja wentylacji mechanicznej w skrzydle wschodnim i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o..
DSE Jarosław SVA/U/4620/63/2017 Modernizacja wentylacji mechanicznej w skrzydle wschodnim i zachodnim w budynku nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury103/105 w m. Warszawa.
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

SVA/K/4620-13/2017: Wykonanie robót dekarskich, elewacyjnych, wykończeniowych, zewnętrznych i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o..
SVA/K/4620-13/2017: Wykonanie robót dekarskich, elewacyjnych, wykończeniowych, zewnętrznych i instalacji odgromowej w ramach remontu budynku nr 140 w kompleksie koszarowym Skład Duninów
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

SVA/J/4620/68/2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji stolarki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o..
SVA/J/4620/68/2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji stolarki okiennej PCV na zadaniu 01515 Warszawa
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

SVA/K/4620-14/2017: Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o..
SVA/K/4620-14/2017: Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy strzelnicy czołgów, BWP i KTO w Biedrusku
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

SVA/NDM/4620-22/17 – Dostawa folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,2 mm na zadanie nr 34559 pod...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o..
SVA/NDM/4620-22/17 – Dostawa folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,2 mm na zadanie nr 34559 pod nazwą Przebudowa PST Wierzbiny
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Wyjaśnienia do SIWZ - Modernizacja śluzy Nowa Wieś i Sławięcice (3-17) V

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Wyjaśnienia do SIWZ - Modernizacja śluzy Nowa Wieś i Sławięcice (3-17) V
Gliwice,
śląskie
14-04-2017

Sprostowanie ogłoszenia wysłanego do publikacji D.U.U.E - Modernizacja śluzy Nowa Wieś i Sławięcice...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Sprostowanie ogłoszenia wysłanego do publikacji D.U.U.E - Modernizacja śluzy Nowa Wieś i Sławięcice (3-17) II
Gliwice,
śląskie
14-04-2017

Badanie społeczne prowadzone metodą Kwestionariuszowych Wywiadów Internetowych (CAWI) na próbie 4...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.
Badanie społeczne prowadzone metodą Kwestionariuszowych Wywiadów Internetowych (CAWI) na próbie 4 500 respondentów w Polsce, Holandii i Portugalii
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Zakup materiałów zużywalnych dla sieci monitoringu powietrza w Polsce w ramach zadania "Zakup materiałów wzorcowych i eksploatacyjnych dla sieci monitoringu powietrza w Polsce"
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Zakup paliwa lotniczego JET A-1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Porcie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Zakup paliwa lotniczego JET A-1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Porcie Lotniczym Wrocław
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

dostawa sprzętu elektronicznego, sprzęt nagłaśniający oraz wskaźniki DP.2302.44.2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
dostawa sprzętu elektronicznego, sprzęt nagłaśniający oraz wskaźniki DP.2302.44.2017
Kielce,
świętokrzyskie
14-04-2017

Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń/warsztatów podnoszących kompetencje kluczowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń/warsztatów podnoszących kompetencje kluczowe studentów z kierunków Biotechnologia, Architektura Krajobrazu i Informatyka wraz z certyfikacją, w ramach projektu „Gotowi na rynek pracy!”
Opole,
opolskie
14-04-2017

Dostawa oraz wniesienie i montaż oraz sprawdzenie prawidłowego działania nowego wyposażenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Dostawa oraz wniesienie i montaż oraz sprawdzenie prawidłowego działania nowego wyposażenia sanitarnego i higienicznego do sal w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-04-2017

Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-04-2017

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) w zakresie budynku kasy biletowej wraz z zapleczem sanitarnym na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

Dostawy rękawic roboczych do UMCS w Lublinie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawy rękawic roboczych do UMCS w Lublinie
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

Dostawy rękawic lateksowych (medycznych) do UMCS w Lublinie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawy rękawic lateksowych (medycznych) do UMCS w Lublinie
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

Dostawy artykułów higienicznych i toaletowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawy artykułów higienicznych i toaletowych
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

Dostawa materiałów biurowych do jednostek UMCS w Lublinie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawa materiałów biurowych do jednostek UMCS w Lublinie
Lublin,
lubelskie
14-04-2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o szacowanej wartości powyżej progów określonych w przepisach wydanych na...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Wynajem samolotów jednosilnikowych [Zp/pn/31/2017]

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
Wynajem samolotów jednosilnikowych [Zp/pn/31/2017]
Dęblin,
lubelskie
14-04-2017

Świadczenie usług medycznych, w tym ochrona zdrowia przed wpływem niekorzystnych warunków,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
Świadczenie usług medycznych, w tym ochrona zdrowia przed wpływem niekorzystnych warunków, związanych ze środowiskiem pracy oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec pracowników Poczty Polskiej S.A. w mieście Bydgoszcz i powiecie bydgoskim, nakielskim, świeckim, sępoleńskim,...
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Piaseczno, przy ul. Albatrosów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Piaseczno, przy ul. Albatrosów
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowości Legionowo przy ul. Tadeusza Kościuszki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowości Legionowo przy ul. Tadeusza Kościuszki
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017

Budowa zjazdu do nieruchomości PP SA w miejscowości Łochowo (86-065 Łochowo, ul. Szosa Nakielska 8)...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
Budowa zjazdu do nieruchomości PP SA w miejscowości Łochowo (86-065 Łochowo, ul. Szosa Nakielska 8) w terminie do 31.05.2017
Warszawa,
mazowieckie
14-04-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij