Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

DOSTAWA URZĄDZENIA DO POMIARU GEOMETRII

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REMET SPÓŁKA AKCYJNA.
1 Urządzenie - Przenośne ramie pomiarowe 2 Zakres pomiarowy - Minimum 4500 mm 3 Możliwość pracy na zasilaniu lub baterii - Tak 4 Końcówki pomiarowe - Minimum 3 w cenie 5 Futerał na końcówki - Tak 6 System zabezpieczający przed upadkiem - Tak 7 Sfera kalibracyjna - Tak 8 Wzorzec długości - Tak...
Stalowa Wola,
podkarpackie
16-04-2017

Dostawa, montaż i uruchomienie telewizorów do Oddziału Rewita Mielno

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Dostawa, montaż i uruchomienie telewizorów do Oddziału Rewita Mielno
Warszawa,
mazowieckie
15-04-2017

Dostawy implantów ortopedycznych ujętych w 18 zadaniach dla Szpitala Powiatowego w Limanowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Powiatowy w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego.
Dostawy implantów ortopedycznych ujętych w 18 zadaniach dla Szpitala Powiatowego w Limanowej
Limanowa,
małopolskie
15-04-2017

Dostawa wyposażenia nowej TWR Kraków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Dostawa wyposażenia nowej TWR Kraków
Warszawa,
mazowieckie
15-04-2017

Budowa infrastruktury technicznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Albatros Biokom Sp. z o.o. Spółka komandytowa.
Ogłoszenie nr 67418 - 2017 z dnia 2017-04-15 r. CHEŁM: Budowa infrastruktury technicznej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...
CHEŁM,
lubelskie
15-04-2017

Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gdański Uniwersytet Medyczny.
Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
Gdańsk,
pomorskie
15-04-2017

Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja systemów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gdański Uniwersytet Medyczny.
Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja systemów wentylacji z wykorzystaniem chłodu i odzysku ciepła, automatyka wentylacji
Gdańsk,
pomorskie
15-04-2017

Świadczenie usług noclegowych, restauracyjnych i transportowych wraz z udostępnieniem sali...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM ROZWOJU I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 – świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wyjazdu studyjnego do jednostki administracji publicznej na szczeblu administracji UE – Parlament Europejski w Brukseli w...
Gdańsk,
kujawsko-pomorskie
15-04-2017

Zapytanie ofertowe - autorzy treści merytorycznych e-zasobów wspierających kształcenie zawodowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEARNETIC SA.
Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia są merytoryczne opracowania skryptów, które posłużą do przygotowania materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego; 2) skrypty zostaną napisane w języku polskim; stanowić będą merytoryczną bazę do opracowania...
Gdańsk,
pomorskie
15-04-2017

Zapytanie ofertowe - autorzy treści merytorycznych e-zasobów wspierających kształcenie zawodowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEARNETIC SA.
Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia są merytoryczne opracowania skryptów, które posłużą do przygotowania materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego; 2) skrypty zostaną napisane w języku polskim; stanowić będą merytoryczną bazę do opracowania...
Gdańsk,
pomorskie
15-04-2017

Zapytanie ofertowe - autorzy treści merytorycznych e-zasobów wspierających kształcenie zawodowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEARNETIC SA.
Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia są merytoryczne opracowania skryptów, które posłużą do przygotowania materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego; 2) skrypty zostaną napisane w języku polskim; stanowić będą merytoryczną bazę do opracowania...
Gdańsk,
pomorskie
15-04-2017

Zapytanie ofertowe - autorzy treści merytorycznych e-zasobów wspierających kształcenie zawodowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEARNETIC SA.
Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia są merytoryczne opracowania skryptów, które posłużą do przygotowania materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego; 2) skrypty zostaną napisane w języku polskim; stanowić będą merytoryczną bazę do opracowania...
Gdańsk,
pomorskie
15-04-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/AZON/2017 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INNOWACYJNOŚCI.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 9 osób, dalej zwanych „szkolenia zawodowe”. Szkolenia zawodowe muszą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje....
Skopanie,
podkarpackie
15-04-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/AZON/2017 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INNOWACYJNOŚCI.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 9 osób, dalej zwanych „szkolenia zawodowe”. Szkolenia zawodowe muszą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje....
Skopanie,
podkarpackie
15-04-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU DOSTAWCY – ZAKUP KOMPLETÓW PODRĘCZNIKÓW DLA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI POLIGLOTUS TOMASZ GÓRSKI.
Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach realizacji projektu „Kompetencje ICT i znajomość języków obcych dla mieszkańców Śląska” nr WND-RPSL.11.04.03-24-02G7/15 realizowanego na terenie województwa śląskiego, planuje zakup kompletów podręczników dla max 948...
Opole,
śląskie
15-04-2017

Zapytanie ofertowe - autorzy treści merytorycznych e-zasobów wspierających kształcenie zawodowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEARNETIC SA.
Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia są merytoryczne opracowania skryptów, które posłużą do przygotowania materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego; 2) skrypty zostaną napisane w języku polskim; stanowić będą merytoryczną bazę do opracowania...
Gdańsk,
pomorskie
15-04-2017

Zapytanie ofertowe - autorzy treści merytorycznych e-zasobów wspierających kształcenie zawodowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEARNETIC SA.
Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia są merytoryczne opracowania skryptów, które posłużą do przygotowania materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego; 2) skrypty zostaną napisane w języku polskim; stanowić będą merytoryczną bazę do opracowania...
Gdańsk,
pomorskie
15-04-2017

Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowej Sortowni żwiru oraz Refulera wraz z robotami budowlanymi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „ŻWIROWNIA DOLATA” „BETON DOLATA” AGNIESZKA DOLATA.
1. Nowej (rok produkcji 2017) Sortowni żwiru o następujących parametrach: Założenia projektowe sortowni: System pracy sortowni na mokro Zakładana wydajność masy stałej w nadawie od 200-250 t/h Rolki (krążniki) dla przenośników fi 89 stalowe Przenośniki wykonane z profili na podporach ...
Dąbrowa,
wielkopolskie
15-04-2017

67415 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
Ogłoszenie nr 67415 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Świdwin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 62728-2017Data: 10/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 21 Baza Lotnictwa...
Świdwin,
zachodniopomorskie
14-04-2017

Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja systemów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gdański Uniwersytet Medyczny.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gumed.edu.pl Ogłoszenie nr 67414 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gdańsk: Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny...
Gdańsk,
pomorskie
14-04-2017

Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gdański Uniwersytet Medyczny.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gumed.edu.pl Ogłoszenie nr 67413 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gdańsk: Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny...
Gdańsk,
pomorskie
14-04-2017

67412 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Purda.
Ogłoszenie nr 67412 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Purda: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 58157Data: 04/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Purda, Krajowy numer...
Purda,
warmińsko-mazurskie
14-04-2017

Realizacja kampanii plenerowej i dostawa materiałów promocyjnych w ramach przedsięwzięcia:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.prgok.pl Ogłoszenie nr 67409 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Piła: Realizacja kampanii plenerowej i dostawa materiałów promocyjnych w ramach...
Piła,
wielkopolskie
14-04-2017

dostarczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia sal dydaktycznych na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Biuro Obsługi Szkół.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://wieliczki.bipgmina.pl/jednostki_podlegle/3/150/dokumenty/3/lista/1/przetargi Ogłoszenie nr 67410 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Wieliczki: dostarczenie...
Wieliczki,
warmińsko-mazurskie
14-04-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „PARK MAŚLICKI – zagospodarowanie terenu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Zieleni Miejskiej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zzm.wroc.pl Ogłoszenie nr 67404 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „PARK MAŚLICKI –...
Wrocław,
dolnośląskie
14-04-2017

prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła św. Jana w Gdańsku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Nadbałtyckie Centrum Kultury.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.nck.org.pl/pl/bip/aktualne-zamowienia-publiczne Ogłoszenie nr 67402 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gdańsk: prace konserwatorsko-restauratorskie przy...
Gdańsk,
pomorskie
14-04-2017

Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Łódź-Fabryczna,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zdit.uml.lodz.pl Ogłoszenie nr 67401 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Łódź: Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym...
Łódź,
łódzkie
14-04-2017

Remont trasy rowerowej Nr 371 w Gminie Gierałtowice powstałej w ramach projektu pn. „ Zaplecze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zdpgliwice.pl Ogłoszenie nr 67403 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Gliwice: Remont trasy rowerowej Nr 371 w Gminie Gierałtowice powstałej w ramach...
Gliwice,
śląskie
14-04-2017

Dostarczanie kruszywa naturalnego, kruszyw i żużla do celów działalności Przedsiębiorstwa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem.
Ogłoszenie nr 67398 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Jedwabne: Dostarczanie kruszywa naturalnego, kruszyw i żużla do celów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem transportem Wykonawcy we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne ...
Jedwabne,
podlaskie
14-04-2017

Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Dziwnów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.dziwnow.pl Ogłoszenie nr 67397 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Dziwnów: Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów ...
Dziwnów,
zachodniopomorskie
14-04-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij