Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Budowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Gminy Koszęcin.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://koszecin.bipgmina.pl/ Ogłoszenie nr 43203 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Koszęcin: Budowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie OGŁOSZENIE O...
Koszęcin,
śląskie
14-03-2017

Przetarg nieograniczony na dostawy asortymentu stosowanego w medycynie sportowej

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Miejski s. Jana Pawał II w Elblągu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpitalmiejski.elblag.pl Ogłoszenie nr 43269 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Elbląg: Przetarg nieograniczony na dostawy asortymentu stosowanego w...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
14-03-2017

Sukcesywna dostawa opału na potrzeby Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Łochów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.gminalochow.pl Ogłoszenie nr 43344 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Łochów: Sukcesywna dostawa opału na potrzeby Gminy Łochów oraz jednostek...
Łochów,
mazowieckie
14-03-2017

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na kursie specjalistycznym prowadzenia działań w różnych...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.14wog.wp.mil.pl Ogłoszenie nr 43230 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Poznań: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na kursie specjalistycznym...
Poznań,
wielkopolskie
14-03-2017

43262 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Liszki.
Ogłoszenie nr 43262 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Liszki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 37479-2017Data: 06/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Liszki, Krajowy...
Liszki,
małopolskie
14-03-2017

Wykonanie wznowienia granic nieruchomości stanowiącej drogę

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Wolbrom .
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.wolbrom.pl Ogłoszenie nr 43333 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Wolbrom: Wykonanie wznowienia granic nieruchomości stanowiącej drogę OGŁOSZENIE O...
Wolbrom,
małopolskie
14-03-2017

43266 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.
Ogłoszenie nr 43266 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Świdwin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 33337-2017Data: 28/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Zarząd Dróg w...
Świdwin,
zachodniopomorskie
14-03-2017

Sprzedaż i dostawę: a. świeżych warzyw, owoców, ziemniaków jadalnych- zadanie nr 1 b. świeżych jaj-...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.krus.swi.pl Ogłoszenie nr 43208 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Świnoujście: Sprzedaż i dostawę: a. świeżych warzyw, owoców, ziemniaków jadalnych-...
Świnoujście,
zachodniopomorskie
14-03-2017

DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN DROBIOWYCH

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
Ogłoszenie nr 43240 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Bydgoszcz: DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN DROBIOWYCH OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-03-2017

Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Okrzei 15 w Żarach

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Żary o statusie miejskim.
Ogłoszenie nr 43298 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Żary: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Okrzei 15 w Żarach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Żary,
lubuskie
14-03-2017

Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Nieporęt.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 43206 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Nieporęt: Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Nieporęt. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Nieporęt,
mazowieckie
14-03-2017

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A5

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Burmistrz Miasta Mława.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a5.html Ogłoszenie nr 43250 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. ...
Mława,
mazowieckie
14-03-2017

Przebudowa budynku, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Domu...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Jasło.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://gminajaslo.bip.gov.pl Ogłoszenie nr 43241 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Jasło: Przebudowa budynku, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i...
Jasło,
podkarpackie
14-03-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulic na terenie miasta Łodzi - Rejony:...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne Ogłoszenie nr 43218 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy...
Łódź,
łódzkie
14-03-2017

Dostawa wraz z rozładunkiem brukowych kostek, krawężników i obrzeży betonowych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mzum.katowice.pl Ogłoszenie nr 43295 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Katowice: Dostawa wraz z rozładunkiem brukowych kostek, krawężników i obrzeży...
Katowice,
śląskie
14-03-2017

43231 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Ełk.
Ogłoszenie nr 43231 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Ełk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 35383Data: 02/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Ełk, Krajowy numer...
Ełk,
warmińsko-mazurskie
14-03-2017

Remont drogi krajowej nr 11 w m.Ostrów Wlkp.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 43335 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Poznań: Remont drogi krajowej nr 11 w m.Ostrów Wlkp. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Poznań,
wielkopolskie
14-03-2017

Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl Ogłoszenie nr 43233 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Lubartów: Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania...
Lubartów,
lubelskie
14-03-2017

43303 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.
Ogłoszenie nr 43303 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 35308Data: 02/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Warszawski...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Ogłoszenie nr 43265 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Zielona Góra: Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na...
Zielona Góra,
lubuskie
14-03-2017

43193 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ogłoszenie nr 43193 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 35621Data: 02/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

43354 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ogłoszenie nr 43354 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Łomża: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 39199Data: 08/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Wojewódzki w Łomży im....
Łomża,
podlaskie
14-03-2017

43210 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu.
Ogłoszenie nr 43210 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Namysłów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 41559-2017Data: 10/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Namysłowski...
Namysłów,
opolskie
14-03-2017

43309 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Gorlice.
Ogłoszenie nr 43309 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Gorlice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 24495-2017Data: 13/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Gorlice, Krajowy...
Gorlice,
małopolskie
14-03-2017

wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez GZNK...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gznk.pl Ogłoszenie nr 43270 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Gdańsk: wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk...
Gdańsk,
pomorskie
14-03-2017

43220 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A..
Ogłoszenie nr 43220 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Bytom: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 31717-2017Data: 24/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Spółka Restrukturyzacji...
Bytom,
śląskie
14-03-2017

Usuwanie awarii na chodnikach. Remont chodnika przy ul. Poniatowskiego II etap (od ul. Wąskiej do...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Pyskowice.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ip.pykowice.pl Ogłoszenie nr 43234 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Pyskowice: Usuwanie awarii na chodnikach. Remont chodnika przy ul. Poniatowskiego II...
Pyskowice,
śląskie
14-03-2017

„Przebudowa drogi gminnej nr 103928B w miejscowości Nowowola wraz z niezbędną infrastrukturą...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Gminy Janów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.g.janow.wrotapodlasia.pl Ogłoszenie nr 43274 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Janów: „Przebudowa drogi gminnej nr 103928B w miejscowości Nowowola wraz z...
Janów,
podlaskie
14-03-2017

Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Lewin Kłodzki.
Ogłoszenie nr 43340 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Lewin Kłodzki: Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w Lewinie Kłodzkim OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Lewin Kłodzki,
dolnośląskie
14-03-2017

43280 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Bulkowo.
Ogłoszenie nr 43280 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Bulkowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 34264-2017Data: 01/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Bulkowo, Krajowy...
Bulkowo,
mazowieckie
14-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij